Nieuwe uitgave

De onnavolgbare passie van de regel

Redactie, geplaatst op 2 mei 2015

Baudrillard
‘De wereld denkt ons, maar wij zijn het die dat denken… Het denken is in feite een duale vorm, het is niet de vorm van een individueel subject, het denken wordt gedeeld tussen de wereld en ons: wij kunnen de wereld niet denken want in zekere zin denkt ze ons.’ De onnavolgbare passie van de regel van auteur Dick Kleinlugtenbelt bestaat uit een geannoteerde selectie uit de Cool Memories van Jean Baudrillard.

Passwords – toegangscodes tot de realiteit – van Baudrillard en onderwerpen van de auteur zijn uitgangspunt voor de selectie. De annotaties zijn als zelfstandige fragmenten, als een doorheendenken te lezen en leveren frisse gedachten in overspannen tijden. Dick Kleinlugtenbelt neemt onze, gewilde of ongewilde, deelname aan actuele gebeurtenissen tot uitgangspunt van een speels denken.

Dick Kleinlugtenbelt in het filosofietijdschrift van de ISVW: “In 2003 ontdekte ik de Cool Memories van Jean Baudrillard. […] Veel fragmenten raakten me direct. Vooral de fragmenten waar Baudrillard denkt vanuit het object en die over stilte en de betekenis van menselijk leven. Ze verkoelen nog steeds mijn denken en verbinden me met de wereld. Er valt rust over gebeurtenissen. Ze zijn cool: gaaf, goed en mooi. Je moet ze bij de hand hebben, willen ze hun werk op het juiste moment verrichten. Dat valt niet altijd mee. Het vereist oefening en verinnerlijking in een levenshouding. […]. Ik blader er regelmatig in, soms kort, vaak langer. En als een fragment mij raakt, dan sta ik erbij stil en maak kanttekeningen in de kantlijn. Zo zijn in de loop van de tijd veel fragmenten van aantekeningen en opmerkingen voorzien.”

‘Er is geen andere wereld. We zitten er in. Dit is de andere wereld.’

‘Alle situaties worden geïnspireerd door een object, een fragment, een actuele obsessie, nooit door een idee.’

‘Het gebrek aan onderscheid tussen het reële en het virtuele is de obsessie van onze tijd.’

Dick Kleinlugtenbelt over de Cool Memories van Baudrillard, in het filosofietijdschrift van de ISVW:
“De Cool Memories van Baudrillard zijn ontstaan in de periode van 1980- 2004. Het zijn vijf boeken. Elk boek beslaat een periode van vijf jaar. In het eerste boek zijn de cool memories nog per jaar gerangschikt. De Cool Memories zijn dagboeknotities, persoonlijke waarnemingen of losse aantekeningen. Ze zijn scherp, radicaal, explosief; ook origineel, persoonlijk, autobiografisch en steeds meditatief en reflectief van aard. Het zijn overpeinzingen, doordenkingen, stille wijsheden. De reflectie zit al in de waarneming opgesloten. Het zijn reflecties van de derde orde.

De stijl is aforistisch en impressionistisch. Baudrillard bewondert de aforistische schrijfstijl. Zijn voorbeelden zijn Canetti, Lichtenberg en Nietzsche. Aforiseren – voor zover het aforisme een werkwoord kent – is volgens Baudrillard zich terugtrekken op zo’n afstand dat er een denkhorizon ontstaat die zichzelf nooit meer sluit. De aforistische stijl getuigt van een mystieke, of beter een mysterieuze volheid van de wereld en van de leegheid van onze politieke, artistieke en wetenschappelijke scènes (activiteiten). De impressionistische aard toont zich in de sterke zintuiglijke ontvankelijkheid voor momenten in het sociale en maatschappelijke gebeuren. De Cool Memories zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Ze verschaffen verfrissende inzichten. Het zijn verkoeling biedende fragmenten in een oververhitte cultuur. Soms zijn de cool memories humoristisch.”

De onnavolgbare passie van de regel wordt uitgegeven door Uitgeverij 1001.