Nieuwe uitgave

De Parelduiker 2015/3: Raymond Brulez, Vlaams vrijdenker in Forum

Redactie, geplaatst op 8 augustus 2015

Parelduiker 3-15 omslag_Opmaak 1
Het was bekend dat van een vlotte samenwerking tussen de katholieke Vlaamse Forum-redacteuren (Marnix Gijsen, Maurice Roelants en Gerard Walschap) en het Nederlandse duo Ter Braak en Du Perron geen sprake was. Ook bekend was dat Gijsens veto over de publicatie van Victor Varangots novelle ‘Virginia’ tot de breuk in de Forum-redactie leidde, die niet meer te lijmen viel. Maar niet of nauwelijks bekend is dat de Vlaamse redactie ook morele bezwaren had tegen andere inzendingen, met name tegen verhalen van de vrijzinnige Vlaamse auteur Raymond Brulez. Die herinnerde zich later: ‘Sommige preutse leden der Vlaamse redactie vreesden dat door mijn toedoen lezeressen zouden ontdekken dat op het Carte du Tendre een eiland voorkomt dat Lesbos wordt genaamd…’  Joris van Parys, wiens biografie van Brulez Gelukkig en vol droefenis dit najaar bij Houtekiet verschijnt, beschrijft de contacten tussen de Hollandse Forum-schrijvers en de Vlaamse vrijdenker Brulez.

Verder in De Parelduiker 2015/3:

* Groningse schrijvers: ‘schrijvers uit het land van koolzaad en aardgas’, deel 3, slot (Herman Sandman)
* Tachtigers in geldnood (Bart Slijper)
* Hans Warrens soldatenliefde: zijn correspondentie met Jan Kakebeeke – dromen over Indië (Ronny Boogaart en Eric de Rooij)
* Leessporen van Menno ter Braak (Marsha Keja)
* Berliner Beobachter: Joodse remigratie – Eleonore Hertzberger en Paula Salamon (Hans Olink)
* Schoon & Haaks: Augusta Peaux, Herman Gorter, Corrado Hoorweg en L.H. Wiener (Jan Paul Hinrichs)
* De Laatste Pagina: Ludovík Vaculík (1926-2015), auteur van Guinese biggetjes (Paul Arnoldussen)

De Parelduiker bestaat sinds 1996 en verschijnt vijf keer per jaar. De lay-out is van Piet Gerards, de opmaak wordt uitgevoerd door CeevanWee. De redactie van De Parelduiker wordt gevormd door Hein Aalders, Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja en Thijs Wierema. De Parelduiker is een uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door het P.O. van Gennep Fonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker.

Afbeelding cover: Raymond Brulez met de kleine hazewind Betty, Sint-Michiels bij Brugge, jaren dertig (coll. erven Brulez).