Nieuwe uitgave

Een Winterreisje in Rusland

Redactie, geplaatst op 30 augustus 2015

Wibout
In 1881 vertrekt Floor Wibaut, de latere wethouder van Amsterdam (de Machtige), als 21-jarige houthandelaar naar Rusland. In een schriftje houdt Wibaut nauwgezet zijn vorderingen in Rusland bij en noemt dat ‘Een Winterreisje in Rusland – 1881’. 

Wibaut beschrijft het Russische plattelands- en stadsleven in 1881. Zelfs hij, die toch Middelburg en Vlissingen uit zijn jeugd kent als arme verloederde steden, staat versteld van de armoede in Rusland, maar hij wijt dat ook aan het Russische volk zelf.
‘Lezers, vindt gij de schets die ik U geef van het Russische volk droevig! En de kleuren zwart! Ik geef ze zooals ik ze gevonden heb.’

Het ‘Winterreisje’ – zoals nu uitgegeven door Pegasus – bestaat uit twee schriftjes, een notitieboekje en enkele losse vellen met aantekeningen. Met een inleiding van journalist en documentairemaker Arnold van Bruggen. De bibliofiele uitgave, met cahiersteek en geplakt etiket, verschijnt in een oplage van 500 exemplaren.

‘Een Winterreisje in Rusland’ is te vinden in het Stadsarchief Amsterdam, in het archief van de familie Wibaut, toegangsnummer 30410. De in deze uitgave opgenomen schriftjes, het notitieboekje en de losse aantekeningen zijn te vinden als stuk 26 en 27.