Nieuwe uitgave

Gianbattista Piranesi

Redactie, geplaatst op 26 november 2014

archescape_on_the_tracks_of_piranesi_gijs_wallis_de_vries_500
De Italiaanse architect en ontwerper Gianbattista Piranesi die leefde van 1720 tot 1778 blijft hedendaagse kunst- en architectuurhistorici inspireren, getuige de recente tentoonstellingen die over zijn werk zijn gemaakt. Uitgangspunt is daarbij meestal de reconstructie van Rome in zijn hoofdwerk Campo Marzo. Dit amalgaam van uiteenlopende disciplines als archeologie, literatuur, planologie, cultuurkritiek en beeldende kunst heeft wellicht ook de activiteiten van een grootheid als Rem Koolhaas geïnspireerd; zijn eerste activiteit als architect was de vergelijkbare publicatie van het visionaire Delirious New York. In tegenstelling tot Koolhaas bleef Piranesi echter visionair, behalve enkele monumentale kandelabers is nooit iets van zijn plannen in onvergankelijke materialen gerealiseerd.

Volgens Gijs Wallis de Vries– die recent bij uitgeverij 1001 Archeshape. On the Tracks of Piranesi publiceerde – is Piranesi de meester van de architecturale suspense. In zijn boek schetst Wallis de Vries het werk van Piranesi als een voortdurende dialectiek tussen de schoonheid van de klassieke orde en het ongrijpbare en informele van de stad. Daarbij anticipeerde hij op de opdracht van de moderne architectuur om het principe van structuur en ordening te verlaten ten gunste van de opvatting dat architecten interveniëren in de chaos. Wanorde is afschuwelijk, maar volgens Piranesi komt uit de angst daarvoor ook genot voort: di mezzo alla tema esce il diletto.

Gijs Wallis de Vries studeerde architectuur en planologie aan de TU Delft. Als planoloog was hij in Rotterdam werkzaam. In 1990 promoveerde hij met een dissertatie over Piranesi en het idee van de volmaakte stad. Op de Faculteit Architectuur van de Universiteit Eindhoven doceert hij architectuurgeschiedenis en theorie. Hij publiceerde onder andere in Archis, Oase, Kunstlicht, De Architect en De Gids.

Archeshape, On the Tracks of Piranesi / 240 pagina’s, 31 x 22.5 cm , rijk geïllustreerd. www.uitgeverij1001.nl