Nieuwe uitgave

Laudatio voor Jeroen Brouwers

Redactie, geplaatst op 21 mei 2015

Laudatio
Bij de boekpresentatie van Jeroen Brouwers’ Het Hout op 9 oktober 2014 in Antiquariaat Demian in Antwerpen werd Laudatio voor Jeroen Brouwers uitgesproken door auteur Dimitri Verhulst. De tekst werd samen met de reactie van Jeroen Brouwers door René Franken van Demian uitgegeven in een mooi verzorgd boekje in een oplage van 900 exemplaren.

Bij de presentatie, waar tevens Brouwers’ vijftigjarige jubileum als schrijver werd gevierd, was boven de hoofden van de bezoekers het complete manuscript van Het Hout aan draden opgehangen. Geïnspireerd door het op broodzakken geschreven manuscript van Het Hout, schreef Verhulst zijn laudatio, na enige mislukte pogingen op broodzakken (té glad’) uiteindelijk op inpakpapier van Slagerij Bernard & Marijke. Een foto van het ceremoniële document is aan de uitgave toegevoegd.

Verhulst kon voor zijn lofrede rijkelijk putten uit eigen ervaringen van het leven in een internaat. Geestverwantschap bestaat er ook in de stilistische kwaliteit die de redenaar in zijn vindingrijke tekst tentoonspreidt. Brouwers schrijft in zijn dankwoord: ‘Tussen jouw Kaddisj en mijn Hout, tezelfdertijd verschenen, zijn overeenkomsten aan te wijzen in levensopvatting en verwoording. Wij moeten eens praten waarbij we zuipen en roken. Wij weten van dezelfde helaasheid.’ Verhulst zegt onder andere over Brouwers’ werk: ‘Zijn boeken waren openhartoperaties, eerlijk, gedreven, noodzakelijk.’