Nieuwe uitgave

Tussen autonomie en humaniteit

Redactie, geplaatst op 28 september 2015

vincent stolk

Op 14 september 2015, is Vincent Stolk cum laude gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zijn proefschrift heeft als titel: Tussen autonomie en humaniteit / De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970 en is verschenen in de reeks Humanistisch Erfgoed, uitgegeven door De Papieren Tijger.

Het proefschrift Tussen autonomie en humaniteit gaat over de geschiedenis van het pedagogisch denken en handelen van humanisten. Overeenkomstig de levensbeschouwelijke betekenis van het woord ‘humanisme’ in verschillende historische contexten worden in dit onderzoek vrijdenkers en anarchisten rondom de vrijdenkersvereniging De Dageraad en de humanisten van het Humanistisch Verbond tot de modern-humanistische beweging gerekend. Het onderzoek spitst zich toe op het denken over humanistische waarden en pedagogische doelen in opvoeding en onderwijs. Centraal staat het onderscheid tussen autonomie en humaniteit: de vraag of de eigenheid van het kind voorop staat in de opvoeding of de levensbeschouwelijke en maatschappelijke idealen van de opvoeder.
Het onderzoek bestaat uit drie casestudies: drie specifieke periodes waarin pedagogische debatten van humanisten onderling en tussen humanisten en andere pedagogische en levensbeschouwelijke groepen worden onderzocht. Om de pedagogische debatten in kaart te brengen zijn voor elke casus relevante algemeen-culturele, levensbeschouwelijke, onderwijs- en pedagogische tijdschriften bestudeerd.