Nieuwe uitgave

Allesomvattende onderwijsleer

Redactie, geplaatst op 2 april 2019

Jan Amos Comenius (1592-1670) staat bekend als grondlegger van de didactiek en de pedagogiek. Zijn Allesomvattende onderwijsleer heeft daaraan sterk bijgedragen en is een echte ‘klassieker’. Met de titel wil Comenius zeggen dat zijn onderwijsleer veelzijdig en volledig is, toegankelijk voor mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen. De onderwijssituatie die hij beschrijft is achterhaald, maar de onderwerpen die hij bespreekt zijn nog zeer actueel. Zo stelt hij de vraag waarom veel leerlingen met tegenzin en niet met plezier naar school gaan. Of waarom vernieuwingen van het onderwijs vaak niet leiden tot de gewenste verbetering van leerprestaties van leerlingen, c.q. studieprestaties van studenten.

Met de eigentijdse hertaling van H.E.S. Woldring is het werk sinds meer dan 100 jaar weer beschikbaar in het Nederlands.

ISBN 9789463401432 | 352 pagina’s | €24,90
Verschenen bij Uitgeverij Damon.