Nieuwe uitgave

Arbeidersbestaan – Deel V Verzamelde Artikelen Jacques Giele

Redactie, geplaatst op 24 januari 2019

In deze bundel gaat het voornamelijk om de gewone Nederlander in de 2e helft van de 19e eeuw. In de geschiedschrijving werd weinig aandacht besteed aan de niet-burgerlijke klasse. Hoe gewone mensen leefden, dachten, hoe ze zich voelden, wie ze waren; of wat ze met ons te maken hebben. Daar weten we nauwelijks iets van. En waarom niet? Omdat onze beschaving een burgermanscultuur is van mensen met opgetrokken neuzen, vermanende vingertjes en veel kapsones.

Hier zijn voor het eerst Gieles artikelen over de leefwereld van arbeiders en werklieden bij elkaar gezet en kun je zien hoe de leden van de onderklasse werkten, leefden en dachten. De inleiding van Johan Frieswijk toont het onderlinge verband van de teksten. De oorspronkelijke publikaties van meer dan veertig jaar geleden hebben niets aan waarde èn actualiteit ingeboet.

Op vrijdag 1 februari om 15:30 uur vindt er een boekpresentatie plaats op de IISG Cruquiusweg 31 in Amsterdam waarvoor je je kunt aanmelden bij kelderuitgeverij@xs4all.nl.

206 pagina’s | Prijs: €17,50 | Kelderuitgeverij