Nieuwe uitgave

Bin ich kein Schriftsteller?

Redactie, geplaatst op 31 mei 2016

kaft
Bin ich kein Schriftsteller?
biedt vanuit een origineel perspectief inzicht in de gecompliceerde relatie tussen Walter Benjamin en Ernst Bloch, de grote Duitse schrijvers en denkers. In de tweede helft van 1926 woonden zij enkele maanden in Parijs op hetzelfde adres, in Hotel du Midi. In die periode maakte Arthur Lehning, die toen zelf ook in Parijs woonde, kennis met Benjamin en Bloch en wist hen aan te trekken als medewerkers voor zijn tijdschrift, de Internationale Revue i10. In zijn archief zijn enkele brieven en briefkaarten van en aan hen bewaard gebleven die, in hun context, een beeld geven, niet alleen van hun medewerking aan i10, maar ook van hun ambiguous friendship.

Over Benjamin en Bloch zijn bibliotheken vol geschreven, maar veel van die literatuur is vaak moeilijker toegankelijk dan het werk van de twee filosofen zelf. In Bin ich kein Schrifsteller? ziet men hen aan het begin van hun loopbaan, toen ze nog arm waren en nog niet beroemd. Zij waren nog met elkaar in ‘creatieve wedijver’. Dat geeft het beeld dat we inmiddels van hen hebben weer iets menschlich, allzumenschliches.

Toke van Helmond-Lehning publiceerde onder meer over de vriendschap en de relatie van Arthur Lehning met Bart de Ligt, Piet Mondriaan, H. Marsman, Joris Ivens, Erich Wichman en Gerald Brenan. In 1989 redigeerde zij (samen met J.J. Oversteegen) het liber amicorum Voor Arthur Lehning. In hetzelfde jaar redigeerde Van Helmond voor het Institut Néerlandais i10 et son époque. In 1994 gevolgd door het omvangrijke i10 sporen van de avant-garde, dat een veelzijdig overzicht biedt van de tijdschrift-activiteit van Arthur Lehning, en de gelijknamige tentoonstelling te Heerlen begeleidde. In 1996 editeerde zij diens Spaans dagboek & Aantekeningen over de revolutie in Spanje. Bij gelegenheid van de toekenning van de P.C. Hooftprijs aan Arthur Lehning voor zijn essayistisch werk in 1999 stelde zij de bundel samen De tocht naar lthaka, beschouwingen over politiek en cultuur. In 2008 verscheen Zelfportret van een liefde, over de relatie tussen Charley Toorop en Arthur Lehning.

Bin ich kein Schrifsteller? verschijnt bij uitgeverij Huis Clos.