Nieuwe uitgave

Boekpresentatie ‘Geloofsgeheim’ in de abdij van Westmalle

Redactie, geplaatst op 10 augustus 2019


Op zaterdag 14 september 2019 opent de abdij van Westmalle haar deuren voor al wie geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Willem van Saint-Thierry, de twaalfde-eeuwse cisterciënzer en vader van de westerse mystiek. 
Die zaterdagmiddag wordt Geloofsgeheim gepresenteerd, waarin drie belangrijke geschriften zijn gebundeld van één van de grootste denkers die de middeleeuwse christenheid heeft voortgebracht.

Dat Willem van Saint-Thierry – de uit Luik afkomstige monnik en mysticus – goed op de hoogte was van de theologische problemen van zijn tijd, bewijst zijn in 1127 geredigeerd traktaat, Sacrament van het altaar. In de lijn van de innige eucharistische vroomheid van zijn geboortestad, gaat hij dieper in op wat dit ‘Geheim van het geloof’ ons te zeggen heeft.

In Edele natuur van de liefde gaat de auteur dieper in op het wezen van de liefde, die zonder het geloof niet kan bestaan. In dit jeugdwerk van Willem treft de lezer al de frisse aanzetten aan van de grote mystieke synthese die hij meer dan twintig jaar later zal uitwerken in zijn Gulden Brief.

Raadsel van het geloof is een diepgravende reflectie van de rijpere Willem op het geloof. Dit geloof aanschouwt – zij het op raadselachtige wijze – de zegeningen van de toekomstige wereld waarin de Drie-ene God alles in allen zal zijn.

Willem van Saint-Thierry, Geloofsgeheim. Sacrament van het altaar, Edele natuur van de liefde, Raadsel van het geloof. Vertaald door Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso; inleiding en annotatie door Guerric Aerden ocso. Geloofsgeheim is het tiende boek in de reeks ‘Middeleeuwse Monastieke Teksten’, uitgegeven door Damon.

Bij de boekpresentatie op zaterdag 14 september is iedereen welkom, bekijk hier het programma.