Recensie

BOOM +

Door Jan Dietvorst , geplaatst op 26 oktober 2015

Boom
‘Als ik aan een boek begin gebruik ik niet eerst de computer. Mijn interesse ligt bij het boek als een object.’
Aan het woord is Nederlands beroemdste grafisch ontwerper Irma Boom. Het citaat komt van Sanne Beeren, een van haar vroegere medewerkers, in het boek BOOM+. In deze uitgave van De Buitenkant, die alles van een fanzine heeft, proberen tien voormalige assistenten de kern van Irma Booms werkzaamheid en de inspiratie die er van haar werk en persoon uitgaat in beeld en tekst uit te drukken. Het raadsel van haar talent is het onderwerp van een interview van Toshiaki Koga met Irma Boom dat aan de tien zeer verschillend vormgegeven katernen van haar medewerkers is toegevoegd.

Iemand – zoals Toshiaki Koga – die in dit boek zoekt naar de Methode Boom komt enigszins bedrogen uit. De handleiding – als deze er al is – wordt wellicht gedomineerd door een aantal persoonlijkheidskenmerken zoals vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, eigenwijsheid en ambitie. Een eigenschap die niemand noemt is tact; want hoe is Irma Boom er in geslaagd de opdrachtgevers van boeken die vaak buitengewoon en onverwacht uitpakken in haar grafische avonturen mee te nemen?

Maximilian Schachtners bijdrage is een verzameling van uitspraken van IB die hij gedurende zijn stage op Irma Boom Office IBO heeft opgetekend uit haar mond. Hij zegt dat hij drie jaar daarna deze citaten heeft uitgeschreven met het doel Booms ideeën toegankelijk te maken voor een breder publiek. Booms uitspraken en Schachtners commentaar werden geprint en in handschrift door IB verfijnd, verbeterd, ontkend en van commentaar voorzien. De gescande documenten die uitermate informatief zijn werden in het boek afgedrukt. Wellicht komt Schachtners bijdrage het dichtst in de buurt van het raadsel IB.

Een aantal van de boeken van Irma Boom – haar oeuvre telt inmiddels meer dan 300 publicaties – is als irritant kleine thumbnail in BOOM+ afgedrukt. Dit aantrekkelijke fanzine doet je verlangen het echte werk van IBO in je handen te hebben want BOOM+ is met evenveel zorg en aandacht voor visuele en tactiele eigenschappen door haar tien voormalige medewerkers vormgegeven. IB maakte zelf het omslag en gaf er met een dikke rode punt haar goedkeuring aan.

BOOM+ verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling Irma Boom Books op de Tokyo Art Book Fair (19 tot en met 21 september 2015) en in boekhandel Post in Tokyo Japan. Deze uitgave van De Buitenkant en Case is tweetalig Engels / Japans.