Nieuwe uitgave

Consuming Instinct

Redactie, geplaatst op 24 november 2016

cover_copy1_220x285
Als afsluiter van het Bosch-jaar, ter gelegenheid van het 500-ste sterfjaar van Jheronimus Bosch, wordt in Het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch de expositie ‘In de ban van Bosch’ georganiseerd (tot 29 januari 2017). De expositie toont werk van vier generaties kunstenaars waarvan het werk sterk beïnvloed is door Jheronimus Bosch. De expositie laat onder andere de complete series en zelden getoonde prenten van Pieter Breugel van de zeven hoofdzonden en -deugden zien in combinatie met een eigentijdse interpretatie van de zeven hoofdzonden door Gurt Swanenberg.

Naar aanleiding van deze expositie verschijnt de publicatie Consuming Instinct van Gurt Swanenberg , waarin een selectie werken van de afgelopen tien jaar is opgenomen. In het werk staat de invloed van de mens op zijn omgeving centraal en wordt een natuur getoond die zich aangepast heeft aan de hedendaagse consumptiemaatschappij. Daarbij wordt het dier als kunstobject getoond en worden naast doeken en panelen ook schedels en volledige skeletten als beelddrager gebruikt.

Consuming Instinct is verschenen bij Jap Sam Books.

gsconsumininstinctspread3_350x227