Nieuwe uitgave

De broers Barraud

Redactie, geplaatst op 31 januari 2019

Ze zijn waarschijnlijk het best bewaarde geheim van Zwitserland: de broers Barraud. Vier broers in de kunst. Vier zeer getalenteerde schilders binnen één familie. De Barrauds zijn het waard om ontdekt te worden buiten Zwitserland! Hun schilderijen zijn belangrijke vertegenwoordigers van het Europese realisme uit de jaren ’20 en ’30. Daarom is er nu voor het eerst een rijk geïllustreerd Nederlandstalig boek over hun leven en werk. Het boek verschijnt ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum MORE.

De vier Zwitserse kunstenaarsbroers Barraud groeiden op in de Jura. Net als veel andere Europese kunstenaars in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw werkten zij in een realistische stijl. Door de geruchtmakende tentoonstellingen ‘Tendenzen der zwanziger Jahre’ in Berlijn (1977) en ‘Les Réalismes’ in Parijs (1980) werd met name François, de enige van de vier die in deze tentoonstellingen te zien was, voor het eerst gepositioneerd te midden van het internationale realisme van het interbellum, tezamen met Nederlandse realisten als Carel
Willink en Pyke Koch.

Met de tentoonstelling in Museum MORE en het daarbij verschijnende boek worden de broers in Nederland voor het eerst onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Getoond wordt een scherpe selectie van zo’n zestig schilderijen: imposante figuurstukken, verstilde stillevens en indringende portretten, vaak met een raadselachtige twist. Centraal staat het werk van François Barraud, de bekendste van de vier, omringd door de schilderijen van zijn broers Aimé, Aurèle en Charles.

Het rijk geïllustreerde boek over het leven en werk van de gebroeders Barraud is geschreven door de Zwitserse Barraud-expert Dr. Corinne Charles. In de inleiding plaatst MORE-conservator Marieke Jooren de kunstenaars in de context van het Europese realisme tijdens het interbellum, met de nadruk op het realisme in Nederland.

ISBN 978-94-6226-293-5 | 176 pagina’s | Prijs: €29,95

Dit boek is verschenen bij Uitgeverij Lecturis.