Nieuwe uitgave

De complete verzameling – Paul van Capelleveen

Redactie, geplaatst op 16 mei 2017

Notities over het einde van boekencollecties

Aan elke boekenverzameling komt een eind. Soms abrupt, door diefstal, brand of oorlogshandelingen. Dan is er niets meer te redden. Vaker valt het einde van de collectie samen met dat van de verzamelaar zelf. Een enkeling heeft vooraf nagedacht over wat er na zijn dood met de collectie moet gebeuren, en dat opgeschreven. Vaak echter niet en dan ontstaat de rondedans met en om de collectie. Vindt die een nieuw tehuis? Als geheel, of niet? Welke medeverzamelaar of erfgoedinstelling slaat zijn slag? Wat is het lot van de verzameling zonder de verzamelaar?

‘De complete verzameling’ laat zien hoe het verzamelen van boeken de afgelopen twee eeuwen is veranderd. In korte hoofdstukken over diverse onderwerpen schetst de auteur een beeld van de totaal veranderde verhouding tussen openbare en particuliere collecties. Misschien spelen bij het verzamelen nu nog steeds dezelfde emoties een rol, maar er zijn geheel andere motieven. Paul van Capelleveen gebruikt het einde van diverse verzamelingen om een beeld te schetsen van die nieuwe aanpak van verzamelaars.

De auteur diept vermakelijke anekdoten op over verzamelaars van het werk van Horatius, Couperus en Reve. Hij schetst levendig de nukken en grillen van historische figuren. We zien hoe een adellijke familie een collectie van de veiling redt en hoe moderne verzamelaars shoppen bij instellingen om de beste deal te krijgen. Boekenverzamelaars worden vergeleken met kunstverzamelaars en museumstichters. Amusante hoofdstukken worden besteed aan een groot modern probleem, dat van de overcomplete verzameling: hoe kom je in hemelsnaam weer van je boeken af?

Meanderend van eeuw tot eeuw, van verzamelaar tot verzamelaar, bouwt het boek een beeld op van een nieuw type: de moderne boekenverzamelaar als ‘kleine zelfstandige’.

Paul van Capelleveen
€ 35,00 / 16,5 x 24 cm / 176 pagina’s
geïllustreerd / genaaid gebonden
linnen band
bandontwerp: Hansje van Halem
ISBN 978 94 90913 69 4