Nieuwe uitgave

De Moderne Tijd: Themanummer Mens en Dier

Redactie, geplaatst op 25 april 2019

Onze verhouding tot dieren is in de loop der tijd steeds ingewikkelder geworden. Het onderzoek hiernaar heeft inmiddels een eigen etiket gekregen: animal studies. Dit dubbelnummer van het tijdschrift De Moderne Tijd is gewijd aan de verhoudingen tussen mens en dier in de negentiende en vroege twintigste eeuw – een roerige periode waarin de evolutietheorie van Charles Darwin een einde maakte aan de vanzelfsprekend bevoorrechte positie van de mens en de relatie tussen mens en dier enerzijds empathischer werd, zoals in de opkomst van de dierenbescherming en de omgang met huisdieren, maar anderzijds ook killer en afstandelijker, zoals in de vleesindustrie. De bijdragen gaan over dieren in leven en werk van schrijvers als Bilderdijk en Heijermans, de Diplodocus-diplomatie van Andrew Carnegie, het hondenbeleid onder keizer Wilhelm II, praktijken en debatten rondom het doden van dieren en observaties van vogelliefhebbers die suggereerden dat in de natuur niet uitsluitend de wet van de sterkste geldt.

ISBN: 9789087047887 | 160 pagina’s | €15 |

Verschenen bij Uitgeverij Verloren.