Nieuwe uitgave

De Moker

Redactie, geplaatst op 4 december 2016

Moker voorzijde
De Moker
is een facsimile uitgave van het anarchistische jongeren blad De Moker en het onderlinge discussieblad De Pook, uitgebracht door Kelderuitgeverij. De uitvoerige inleiding is gebaseerd op de publicaties van en over De Moker maar ook op een groot aantal, rond 1980 gevoerde, gesprekken met vroegere Mokerleden.

Wij zullen niet vragen of de inhoud van De Moker gewild is bij de nieuwe priesters, parasieten van den arbeid. Het kan, dus het moet, als een mokerslag klinken in hun ooren dat wij, wij jongeren, het langer verdommen ons achter het vieze, gore gedoe van de ouderen uit de beweging te scharen. … Een ieder moet weten dat wij zijn gezaglooze, goddelooze, havelooze en ’t liefst werklooze in deze samenleving, en dat wij van dat ethisch religieuze gedoe ook geen liefhebbers zijn.

De Moker, opruiend blad voor jonge arbeiders was het propagandablad van de meest radicale anarchistische jeugdbeweging die Nederland gekend heeft. Radicaal in een totaal afwijzen van het militarisme, het kapitalisme en burgerdom en in een felle kritiek op socialisten, communisten, vakbondsbonzen èn op anderen uit de anarchistische beweging. Maar vooral waren deze jongeren radicaal in hun levenswijze, in de manier waarop ze hun kritische geluid lieten horen en in hun aandachttrekkende acties.

Van hun fraai vormgegeven blad De Moker verschenen 37 nummers in de periode van 1923 tot 1928. De Pook, orgaan tot onderlinge oprakeling was het interne discussieblad van de Mokergroepen. Het bevat de verslagen van de roerige driemaandelijkse vergaderingen en de jaarlijkse Pinkstermobilisaties.

Omdat wij niet aan deze maatschappij willen ten ondergaan, moet deze maatschappij aan ons ten ondergaan. Lezer, omdat wij niet door uw misdadig dulden willen ondergaan, moet gij door ons ten onder gaan. Wij zijn het oordeel. Wij zijn het leven. Wij zijn de vernieuwing. Wij zijn de herziening. WIJ ZIJN DE REVOLUTIE.

Ga niet in militaire dienst, ga niet in de gevangenis

Werken is misdaad

Weg met de bonzen