Nieuwe uitgave

De onzorgvuldig geketende Prometheus

Redactie, geplaatst op 13 september 2018


André Gide (1869-1951) schreef De onzorgvuldig geketende Prometheus in 1899, enige jaren nadat hij zich, na veel innerlijke strijd, had losgemaakt van het puriteinse milieu waarin hij was opgegroeid en waarin de predestinatie en het zondebesef zo’n grote rol speelden.

André Gide (1869-1951) heeft als oprichter van de Nouvelle Revue française (1909, na een abortief begin in 1908), maar vooral als vrijgevochten schrijver, enorme invloed uitgeoefend op latere generaties Franse schrijvers en op de ontwikkeling van de moderne Franse roman, de Nouveau roman.

Het werk van André Gide is geprezen en aangevallen, voor- en tegenstanders erkennen echter zijn meesterschap. Hij kreeg eredoctoraten van diverse universiteiten, waaronder Oxford. In 1947 ontving Gide de Nobelprijs voor Literatuur. De Rooms-Katholieke Kerk zette zijn werk in 1952 op de lijst van verboden boeken.

2018 / Vertaling: Hannie Vermeer-Pardoen / 104 pagina’s / ISBN 978 90 78627 54 8 / € 21,95

Het boek is te bestellen via de website van Uitgeverij Vleugels.