Nieuwe uitgave

De Parelduiker

Redactie, geplaatst op 7 oktober 2018


De nieuwe Parelduiker is er en komt met een primeur. Kan er nog iets nieuws verschijnen van Slauerhoff, die precies 120 jaar geleden in Leeuwarden geboren werd? De nieuwe editie van de Verzamelde gedichten bewijst het: ruim 80 niet eerder in het verzameld werk opgenomen gedichten en 13 voor het eerst gepubliceerde verzen. En een bibliothecaris deed een gelukkige greep in de kelders van een Rotterdamse bibliotheek. Het was bekend dat Slauerhoff in zijn studententijd een spotnovelle had gepubliceerd over het gezin waar hij op kamers woonde. De publicatie kwam echter nooit boven water maar is nu te lezen in De Parelduiker, een satirisch verhaal waarin hij zeer getrouw zijn oom en tante te kijk zet.

Voor sommigen leek Leeuwarden een provinciale grijze muis, waar men cultuur het liefst in het frituurvet gooit. Maar dat berust op een misverstand. De uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa bracht alles ook nog eens in een stroomversnelling. Lokale kunstenaars hoeven niet langer naar Groningen of Amsterdam te verhuizen ‘om het te maken’. Deze culturele klimaatverandering schemert ook door in het werk van de schrijvers die tegenwoordig in en om de Friese hoofdstad actief zijn. Misschien is er tussen de regels door zelfs een verklaring te vinden voor de huidige bloei.

ISBN 978 90 5937 519 2 | 80 pagina’s | € 12,50

De Parelduiker is een uitgave van de Stichting Het Oog in ’t Zeil in samenwerking met Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Redactie Hein Aalders (eindredactie), Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema. Zie ook: www.parelduiker.nl