Nieuwe uitgave

De ziel van Duitse steden

Redactie, geplaatst op 26 september 2018

De ziel van Duitse steden beschrijft de ontwikkeling van Duitse steden, met de nadruk op de jaren voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dat is een episode uit de geschiedenis van de moderne stedenbouw die in veel West-Europese stedengeschiedenissen ontbreekt.

Het effect van de bombardementen op de centra van meer dan 150 grote en middelgrote Duitse steden is in de naoorlogse politiek van economische en culturele samenwerking in de Westerse wereld nagenoeg onbesproken gebleven. Daardoor zijn de omstandigheden waaronder de wederopbouw van Duitse steden moest plaatsvinden nauwelijks bekend geworden. In Duitsland is daar de laatste jaren verandering in gekomen: op lokaal niveau wordt veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over wat zich in Duitse steden tussen 1933 en 1965 heeft voorgedaan op het gebied van regionale planning, stadsontwikkeling en lokale bouwpolitiek. In de Duitse stedengeschiedenis is de oorsprong te vinden van internationale ontwerpambities, die ook in Nederland invloedrijk zijn geweest. Dat maakt het boek De Ziel van Duitse steden voor een Nederlands lezerspubliek interessant.

Wanhoop en machteloosheid overheersten bij de bewoners van de totaal verwoeste Duitse steden in 1945. En ook de geallieerden vroegen zich af of het wel ooit weer goed zou komen. In dit boek beschrijft dr. ir. Noud de Vreeze hoe architecten en stedenbouwkundigen een weg vonden bij de wederopbouw van hun verwoeste steden. Daarbij bouwden ze vaak door in de tradities van hun eigen stedelijke geschiedenis. Is het na de bombardementen goed gekomen met die Duitse steden? Dit boek laat de lezer met andere ogen kijken.

ISBN: 978-90-826367-3-4 | Hardcover | 420 pagina’s | €49,90

Dit boek is te bestellen via de website van NAi bookverkopers.

Op zondag 7 oktober zal dit boek worden gepresenteerd door Noud de Vreeze in Het Nieuwe Instituut.