Nieuwe uitgave

Design Dedication – Adaptive Mentalities in Design Education

Redactie, geplaatst op 1 maart 2020


Design Dedication
is een pleidooi voor flexibiliteit binnen het design onderwijs, vóór de aanpasbaarheid van educatieve kaders en keert zich af van gestandaardiseerde rigide onderwijsstructuren. Het uitgangspunt van dit boek is om (design-)studenten een sociaal betrokken en politiek bewuste werkpraktijk te laten ontwikkelen die zich verhoudt tot de actualiteit. Op deze manier leidt de opleiding de designer op tot een maker die zich weet te verhouden tot de wereld om zich heen en in zijn/haar praktijk uit te drukken wat er volgens hen toe doet. Hoe kan design bijdragen aan sociale, politieke, culturele en economische vraagstukken? Hoe kan ontwerp helpen bij het voorstellen van een andere toekomst? Het is van essentieel belang dat ontwerpers begrijpen hoe ze hun specifieke positie en vernieuwingskracht kunnen inzetten om een positie in te nemen in hedendaagse discussies.

Design Dedication onderzoekt hoe een onderwijsinstituut deze ontwikkeling bij haar studenten kan ondersteunen en waarborgen en verantwoordelijkheid voor kan nemen. Het Design Departement van het Sandberg Instituut neemt deze overwegingen als uitgangspunt; om hiërarchie in de opleiding te vermijden en uit te gaan van de kracht van het collectief.

Verweven met de tekst is een brede selectie interessante afbeeldingen opgenomen, alle van werk dat ontwikkeld is bij of in het kader van het departement Design van het Sandberg Instituut in Amsterdam (Het Sandberg Instituut verzorgt de Masteropleidingen van de Gerrit Rietveld Academie).

Dit boek sluit goed aan bij urgente vraagstukken uit de praktijk van designstudenten, makers/ontwerpers/kunstenaars, docenten, ontwerp- en kunstacademieorganisaties en andere professionals in kunst en design.

Redactie: Annelys de Vet
Bijdragen: Hannes Bernard, Michèle Champagne, Rana Ghavami, Anja Groten, Agata Jaworska, Anastasia Kubrak, Sherida Kuffour, Gui Machiavelli, Daniel van der Velden, Annelys de Vet en vele anderen
Ontwerp: Tessa Meeus & Alex Walker

Design Dedication is uitgegeven door Uitgeverij Valiz