Nieuwe uitgave

Drie nieuwe uitgaven van Hof van Jan

Redactie, geplaatst op 29 januari 2017

FullSizeRender-225x300
Onlangs verschenen drie nieuwe uitgaven bij de Hof van Jan: Brug van Ester Naomi Perquin, Eindlijk bevrijd van overtollige equipage van Arthur Rimbaud / J. Slauerhoff en De Tuin der Onlusten van L.H. Wiener en Paul van der Steen.

Ester Naomi Perquin, Brug
‘Ik keek haar alleen maar aan.’

Brug is een prozatekstje van Ester Naomi Perquin over de ontmoeting met een dichteres die de subtiliteit niet bepaald heeft uitgevonden. Het is tevens een jeugdherinnering waarin de Zeelandbrug een rol speelt. Op de achterkant van de tekst staat een fraaie door Michèle Baudet vervaardigde tekening. Het functioneel tweemaal gevouwen blad kan staan en is gevat in een omslag.

Arthur Rimbaud / J. Slauerhoff, Eindlijk bevrijd van overtollige equipage
In de jaren twintig van de twintigste eeuw vertaalde J. Slauerhoff vier stofen van Le bateau ivre van Rimbaud. Van deze niet in de Verzamelde gedichten opgenomen vertaling is nu een uitgave verschenen, vergezeld van een facsimile van het handschrift en een toelichting door Hein Aalders.

Stadsschrijver en Stadstekenaar van Haarlem
De Hof van Jan heeft geheel op eigen gezag besloten om L.H. Wiener te benoemen tot eerste Stadschrijver van Haarlem. De Stadsschrijver zal enkele keren per jaar een beschouwing wijden aan iets dat zich in Haarlem voordoet. De tekst zal dan, steeds vergezeld van een of meer tekeningen van Paul van der Steen (bij acclamatie benoemd tot Stadstekenaar), gedrukt worden in de Hof van Jan en voor een schappelijke prijs te koop worden aangeboden. De eerste uitgave is De Tuin der Onlusten.