Nieuwe uitgave

F.B Hotz: Een aalmoes in Tölz

Door Jaap Schipper, geplaatst op 28 november 2017


Op de Beurs voor Bijzondere Uitgevers zal de Statenhofpers haar nieuwste uitgave presenteren. Het betreft een ongebundeld gebleven verhaal van F.B Hotz getiteld Een aalmoes in Tölz.

Deze uitgave kent een lange voorgeschiedenis. In 1996 benaderde ik F.B Hotz via Ronald Breugelmans, een wederzijdse kennis met de vraag of ik een uitgave mocht verzorgen van zijn ongebundeld gebleven verhaal Een aalmoes in Tölz. Hotz antwoordde dat hij die toestemming zou verlenen mits ik hem zou weten te overtuigen van de noodzaak van zulk een uitgave. Vele malen ben ik toen begonnen met een brief aan de door mij zo bewonderde schrijver, maar steeds stokte ik al na een paar regels. Dit kwam wellicht omdat ik zelf op dat moment ook niet erg overtuigd was van de kwaliteiten van het verhaal zoals ik het in Tirade had gelezen. Wel vond ik dat van zulk een belangrijk auteur ook zijn mindere werk in een fatsoenlijke uitgave beschikbaar diende te zijn. Ik veronderstelde dat dit niet een argument zou zijn waarmee ik de auteur zou kunnen overtuigen. Hotz overleed en een uitgave van het verhaal leek daardoor een onmogelijkheid geworden. Maar het liep uiteindelijk anders. Als “bijvangst” bij de uitgave van de dagboeken van Van Oudshoorn, ons ter beschikking gesteld door Ingeborg de Moor kwamen vijf brieven van Hotz aan haar vader Wam de Moor boven water. Van Mari Anderson, de nicht van Hotz, kreeg ik toestemming die brieven uit te geven. Op basis van deze uitgave gaf zij toestemming voor de huidige uitgave. Het sprak vanzelf dat ook deze uitgave bezorgd zou moeten worden door Jan Paul Hinrichs. Zijn ontdekking van het huis waar het verhaal zich afspeelt, leidde tot een speurtocht op het internet naar publicaties over Richard Riemerschmid, de architect die het betreffende huis ontwierp. Zo verwierf ik de in fraai halfperkament gebonden jaargang 1914 van Die Kunst waarin het artikel waardoor Hotz zich vrijwel zeker liet inspireren. De afbeeldingen in dit boek stammen uit die uitgave. Ook vond ik in mijn eigen bibliotheek een boek over Münchener Jugendstil textielontwerpen, waaronder meerdere van Riemerschmid. Een kleine, bovendien onscherpe, afbeelding van een ervan werd door Joost Veerkamp zodanig bewerkt dat het gebruikt kon worden voor de schutbladen van het boek. Het boek werd gebonden in halflinnen, heeft een omvang van 56 bladzijden en zal op de Beurs van Bijzondere Uitgevers 2017 voor het eerst verkrijgbaar zijn.