Nieuwe uitgave

Feminist Art, Activisms and Artivisms

Redactie, geplaatst op 5 mei 2020


Artivisme lijkt tegenwoordig een modewoord te zijn geworden voor de empowerment van vrouwen door middel van activistische kunst. Dit boek wil de diversiteit aan praktijken en realiteiten onder de paraplu van kunstactivisme en activisme in de kunsten in zijn breedte tonen. De verzameling bijdragen (32!) van kunstenaars, journalisten en onderzoekers vertegenwoordigt een reeks kritische inzichten, perspectieven en praktijken en verkent en reflecteert op de rol van feministische interventies op het gebied van hedendaagse kunst, de publieke sfeer en de politiek.

De bijdragen laten de lezer kennismaken met manieren waarop kunst en activisme kunnen ingrijpen in sociale processen en vice versa.

De feministisch-geïnspireerde vormen van kunstactivisme staan daarbij niet op zichzelf, maar raken een spectrum aan vormen van activisme en emancipatie over culturele diversiteit, klasse, ecologische vraagstukken, seksuele diversiteit en de plaatsen waarop deze elkaar raken en met elkaar overlappen.

Sluit aan op de aandacht voor kunstactivisme en discussies over identiteit, intersectionaliteit machtsstructuren en politiek. Omvat een grote breedte van feministisch denken en activistisch werken, en de relatie tot beeldende kunst.

Feminist Art Activisms and Artivisms is rijk geïllustreerd met ca. 300 illustraties in zwartwit en uitgegeven door Valiz