Nieuwe uitgave

Flourishing Foodscapes

Redactie, geplaatst op 27 september 2018


Het boek Flourishing Foodscapes kijkt naar structurele, grootschalige oplossingen voor voedselproblemen; voorbij vrijblijvende en kleinschalige bottom-up initiatieven. Het is een toegankelijk boek over het wereldwijde probleem van voedsel(schaarste).

De term ‘foodscapes’, een combinatie van ‘food’ en ‘landscape’, verwijst naar de sociale en ruimtelijke organisatie van netwerken en voedselsystemen. Met andere woorden: de fysieke plaatsen en sociale praktijken die te maken hebben met voedselproductie, voedselverwerking, distributie, verkoop, bereiding en consumptie. In het creëren van toekomstbestendige voedselsystemen is het van belang om niet alleen te kijken naar sociale, economische en ecologische duurzaamheid, maar ook naar de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap en de manier waarop dit ingericht wordt.

Voedselproductie- en consumptie staan in direct verband met een aantal van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, biodiversiteit, afval en sociale ongelijkheid. Deze kwesties hebben ook een ruimtelijke component: voedsel heeft een grote impact op de stad (op consumptie en, in mindere mate, op de productie van voedsel) en op het platteland (voornamelijk productie, maar ook de rest van de voedselketen). Flourishing Foodscapes overstijgt het veld van bottom-up initiatieven en particuliere projecten. Het uitgangspunt is dat de huidige voedselproblemen vragen om een meer structurele en grootschalige aanpak. Aan de hand van voorbeelden van inspirerende projecten en studies van over de hele wereld zet dit boek een fikse stap in die richting. Het verbindt uitgebreid onderzoek, casestudies en ruimtelijke ontwerp.

Verkrijgbaar vanaf donderdag 27 september via de website van Uitgeverij Valiz.

ISBN 978-94-92095-38-1 | paperback | 396 pagina’s | 23 x 17 cm | Engels | Prijs: €25,50