Nieuwe uitgave

Geniaal is niet direct het woord – brieven aan Theo Sontrop

Redactie, geplaatst op 14 mei 2019

Het boek Geniaal is niet direct het woord – brieven aan Theo Sontrop bevat 73 brieven van schrijver en jazztrombonist F.B. Hotz vrijwel allemaal gericht aan Theo Sontrop, zijn uitgever en raadsman. Het boek is na Over J. van Oudshoorn en Een aalmoes in Tölz het derde boek met niet eerder in boekvorm verschenen teksten van Hotz.De brieven geven een uniek beeld van de schrijver Hotz. Vooral zijn onzekerheid over zijn werk is een constante in de brieven. Maar ook andere thema’s zoals zijn positie als relatieve buitenstaander in het land der letteren komen aan bod. De brieven werden geannoteerd door Jan Paul Hinrichs die ook een verhelderend begeleidend essay schreef. Het heeft een omvang van 109 bladzijden en werd gebonden in een heellinnen band met goudstempeling. Het bevat afbeeldingen van twee ironisch getinte briefkaarten en een door Hotz getekend voorstel voor een omslagontwerp voor “Eb en Vloed”. De schutbladen werden speciaal voor deze uitgave gedrukt naar een ontwerp van de door Hotz bewonderde Art Deco sierkunstenaar E.A Seguy. Theo Sontrop drukte postuum op bijzondere wijze nog zijn stempel op (in) het boek. De oplage bleef beperkt tot 75 met de hand genummerde exemplaren. Daarnaast verschijnt er nog een luxe editie die reeds voor verschijnen volledig was ingetekend.

Het boek is te bestellen via de website van de Statenhofpers.