Nieuwe uitgave

Hanneke Eggels over haar gedichten als Peace Poet

Redactie, geplaatst op 11 augustus 2019


In Diplomat Magazine staat online een bijdrage van dichter Drs. Hanneke Eggels over haar gedichten als Peace Poet voor het Vredespaleis en in het bijzonder over haar gedicht over de eerste vrouwelijke Nobellaureaat voor de Vrede.

Hanneke Eggels (Amsterdam, 1946) kreeg haar opleiding aan het Alberdingk Thijm College in Hilversum en de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Na haar doctoraal Nederlands en filosofie in 1984 werkte zij op het landelijk bureau van de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Daar organiseerde zij in opdracht de eerste gastschrijverschappen aan de universiteit en volgde zelf als post-Master de cursus Creatief Schrijven ‘Zelf schrijver worden’ door Gerard Reve aan de Universiteit Leiden. Zij was docent / gecommitteerde aan het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en stampte in 1988 als oprichter van de non-profit stichting De Literaire Salon cursussen Leesbevordering Moderne Nederlandse Letterkunde in bibliotheken uit de grond en initieerde in 1992 een Poëziedag naar Engels voorbeeld, gaf cursussen Nobelprijswinnaars voor Literatuur waarover zij in NRC publiceerde in 2016. Zij heeft een naam opgebouwd als dichter/essayist in opinietijdschriften en NRC Handelsblad. Zij werd ‘Peace Poet’ genoemd, vanwege haar Engelse gedichten over mensenrechten bij het Centenial op de internationale website van Het Vredespaleis. Haar vertaalpleidooi in 2008 gepubliceerd in tijdschrift voor Vertalen Filter inspireerde vele vertalers. Studenten Neerlandistiek Mondiaal vertaalden haar bundel ‘EEN VRIJE HUID’ over mensenrechten in een internationale experimentele online poëzieworkshop aan de universiteiten van Cordoba (Argentinië) en Belgrado (Servië). www.eggels.com