Nieuwe uitgave

Het leven van Maria

Redactie, geplaatst op 2 mei 2019

Dichter Rainer Maria Rilke vond zijn inspiratie voor zijn gedichten over het leven van Maria bij de Duitse schilder Heinrich Vogeler, bij Titiaan, Tintoretto, en andere kunstschilders uit de renaissance. De cyclus laat heel wat zien van zijn persoonlijke religieuze evolutie, die hem al vlug van bepaalde aspecten van het katholieke geloof vervreemde. Hierbij speelde de invloed van Nietzsche een grote rol. 

Prof. dr. Piet Thomas vertaalde fijnzinnig deze tijdloze poëzie, en voorzag de gedichten van een uitgebreid nawoord en commentaar. Die kundige lezing nodigt uit de gedichten in verhouding tot elkaar, tot de canon en tot Rilkes persoonlijke overtuigingen en invloeden te plaatsen.

RAINER MARIA RILKE (Praag, 1875 – Montreux, 1926) was een van de belangrijkste Duitse lyrische dichters. Hij schreef Das Marien-Leben grotendeels tijdens een verblijf op het laatmiddeleeuwse slot van prinses Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe.

Verschenen bij Uitgeverij P.

ISBN: 978-94-92339-59-1 | 32 pagina’s | €17,50

 

Verschenen bij