Nieuwe uitgave

Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst

Redactie, geplaatst op 1 april 2018


“Deels door oplettendheid aan overheidszijde, deels door ondeskundigheid aan de kant van het Rood Verzetsfront werden bomaanslagen voorkomen.” Het intensief bespioneren door geheime diensten van eigen onderdanen in naam van contraterrorisme is – zoals dit boek duidelijk aantoont – niet pas na de aanslagen van 11 september 2001 begonnen, maar nam al vroeg in de jaren zeventig een aanvang. Gestaafd met een indrukwekkend aantal geheime documenten bewijzen Paul Moussault en Barbara Sahakian hoe ver de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de jaren zeventig en tachtig gingen in hun ijver. ‘Het Rood Verzetsfront in het vizier van de geheime dienst’ biedt een verrassende kijk op de, soms hilarische, wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Paul Moussault en Barbara Sahakian –
Het Rood Verzetsfront: in het vizier van de geheime dienst

-Fragment uit de Inleiding-
De jaren zeventig van de vorige eeuw kenmerkten zich in Europa door een sterke solidariteit met onderdrukte volkeren in de derde wereld. Ook in Nederland laat deze  derdewereldbeweging zich niet onbetuigd. Er worden tientallen landencomités en solidariteitsgroepen opgericht die sympathiseren met de strijd tegen dictaturen in Latijns-Amerika, de bevrijdingsbewegingen in de Afrikaanse koloniën en de anti-apartheidstijd in Zuid-Afrika. Begin jaren zeventig neemt het verzet tegen het kapitalistische uitbuitingssysteem in de Europese buurlanden van Nederland gewapende vormen aan. In de Bondsrepubliek Duitsland ontstaan stadsguerrillagroepen als de Rote Armee Fraktion, de Bewegung 2. Juni en de Revolutionäre Zellen. In Italië de Brigate Rosse en Prima Linea, in Spanje de Grupos de Resistencia Antifascista Primeo de Octubre en weer later in Frankrijk Action Directe en in België de Cellules Communistes Combattantes.
Uitgeverij: Papieren Tijger
ISBN: 978-90-6728-335-9
360 pagina’s
Prijs: €25,00
Te koop bij o.a. Boekenroute