Nieuwe uitgave

J. van Oudshoorn: Dagboek 1943-1947

Redactie, geplaatst op 31 juli 2016

van Oudshoorn
Het dagboek uit de jaren 1943-1947 van Van Oudshoorn, pseudoniem van Jan Koos Feijlbrief, vormt een uniek tijdsdocument van een groot schrijver. Uitgerekend de gepensioneerde Van Oudshoorn, die formeel enigszins ‘fout’ was, heeft een weinig omvangrijk maar intrigerend dagboek nagelaten, waarin de oorlogsproblematiek vanuit een bijzonder persoonlijk perspectief tot uiting komt. Het dagboek biedt allerlei doorkijkjes in het leven en werk van de in verborgenheid van een grote stad opererende schrijver. Cynische humor en filosofische verdieping schoten Van Oudshoorn te hulp om zich door tijden vol vernederende spanning, honger en isolement te slepen.

Dagboek 1943-1947 bevat een complete uitgave van Van Oudshoorns dagboek uit de meest gespannen jaren van zijn leven. Uit geldgebrek ziet hij zich genoodzaakt broodvertalingen te maken en leesrapporten te schrijven voor het onder nsb-vlag opererende Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Een samenvatting van zijn toestand geeft hij in de nacht van 1944 op 1945: ‘Voorloopig zonder opdracht – maar ook zonder licht, zonder gas, zonder brandstof weldra en zonder eten. Dus ’s morgens geen verwarmd vertrek en ’s avonds geen verlichting. Als regel om ± 7 uur naar bed.’ Een keer lijkt zijn dagboek een voornemen tot een zelfmoordpoging te registreren. Het dramatische hoogtepunt van het dagboek vormen Van Oudshoorns aantekeningen van vlak na het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945.

Jan Koos Feijlbrief (1876-1951) publiceerde onder het pseudoniem J. van Oudshoorn romans, verhalen en toneelwerk. De sombere debuutroman over eenzaamheid en beschaamd vrijgezellenleven Willem Mertens’ levensspiegel (1914) en de geestige schelmenroman over een gedegenereerde bon-vivant Tobias en de dood (1925) gelden als zijn bekendste werken.

Het is de grote verdienste van Wam de Moor (1936-2015) geweest dat hij het archief van Van Oudshoorn veilig stelde, degelijk verantwoorde heruitgaven van zijn werk bezorgde, ongepubliceerd materiaal voor het eerst uitgaf en in 1982 de eerste biografie publiceerde. Hierdoor is het werk van Van Oudshoorn beschikbaar en bespreekbaar gebleven.

Dagboek 1943-1947 is naar het handschrift bezorgd, geannoteerd en van een uitvoerig voorwoord en een verantwoording voorzien door Jan Paul Hinrichs die eerder voor de Statenhofpers de Van Oudshoorn-brievenuitgave Een ietwat vreemd product. Vijf brieven rondom het verhaal ‘Doodenakker’ (2015) bezorgde. In het dagboek werden vele knipsels en documenten aangetroffen waarvan een aantal werden gefacsimileerd, waaronder een hele krantenpagina. De facsimile’s werden dubbelzijdig afgedrukt om een zoveel mogelijk levensecht beeld van de tijd en de dagboeken te geven.

J. van Oudshoorn 022

Het Dagboek 1943-1947 verschijnt als eenmalige bibliofiele editie bij de Statenhofpers te ’s-Gravenhage. Binnen afzienbare tijd zal een uitgave van Van Oudshoorns Dagboek 1934-1943 volgen.