Nieuwe uitgave

Jaarboek Genootschap Amstelodamum 2016

Redactie, geplaatst op 23 april 2017


Onlangs is de 108ste editie van het jaarboek van Het Genootschap Amstelodamum verschenen. Hierin is onder andere te lezen hoe de familie Cromhout een fortuin vergaarde door de bouw van de meest vermaarde rijtjeswoningen aan de Herengracht in de 17de eeuw, nu het Bijbels Museum. 

Verder in het jaarboek ook een artikel over decoratieschilder Tjerk Reijenga en diens versieringen aan het Rijksmuseum en het Centraal Station, een onderzoek naar de rooimeesters die in de zestiende eeuw als eersten toezicht hielden op de bouwverordeningen, een speurtocht naar de leeuwen die ooit de gevel sierden van het Oudezijds Heerenlogement en een schets over de ‘citymarketing’ van Amsterdam sedert 1883.

Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. Hiertoe geeft het jaarlijks vier maandbladen en één jaarboek uit, organiseert het excursies, symposia en in de maand oktober lunchlezingen. Het jaarboek wordt uitgegeven door Bas Lubberhuizen.