Nieuwe uitgave

Over het sublieme bij Mondriaan

Redactie, geplaatst op 8 september 2017


Wat maakt Mondriaan tot een subliem kunstenaar? Léon Hanssen legt het uit in Alleen een wonder kan je dragen. En hij doet veel meer dan dat. De lezer die met Hanssen door leven en kunst van Piet Mondriaan zwerft, zal ontdekken dat niets is wat het lijkt, niet in zijn werk, niet in zijn persoonlijkheid. Hij zal een nieuwe Mondriaan leren kennen, door de tijd getekend en door de tijd bevrijd. In zijn zoektocht beoefent cultuurhistoricus Hanssen zijn vak als een vagebond door ook de sporen na te gaan die niet in het stramien passen. Inspiratie vond hij onder anderen bij de grote Johan Huizinga en de schrijver Frans Erens, maar ook bij zijn eigen grootvader. Het weefsel van lijnen dat hij zo ontwerpt, vertoont een patroon: de ongewilde wending die Mondriaans leven door het Nazibewind nam, maakte hem tot de sublieme kunstenaar, die Hanssen blijft bezighouden.

Alleen een wonder kan je dragen is een even verrassend als diepgaand, hier en daar zelfs polemisch cultuurhistorisch onderzoek: een bijzondere ontmoeting met de muze van de cultuurgeschiedenis die getuigt van grote vindingrijkheid en betrokkenheid.

In 2015 publiceerde Léon Hanssen het eerste deel van zijn biografie van Piet Mondriaan: De schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933. In voorbereiding is een biografie over de jaren 1933-1944. Hij was mede-bezorger van de driedelige Briefwisseling van J. Huizinga, schreef de biografie van Menno ter Braak en publiceerde een imponerende studie over de poëzie van de dichteres M. Vasalis. Hij is buitengewoon hoogleraar Life Writing and Cultural Memory aan Tilburg University.

Alleen een wonder kan je dragen wordt uitgegeven door Uitgeverij Huis Clos.