Nieuwe uitgave

Sociale ecologie en politiek

Redactie, geplaatst op 7 maart 2018

Murray Bookchin – Sociale ecologie en politiek

Er is slechts een klein deel van Bookchins werk in het Nederlands vertaald. In deze bundel zijn acht vertalingen van de meest kenmerkende en invloedrijke artikelen van hem opgenomen.
Bookchin werkt een innovatieve libertaire theorie uit, waarin de aandacht uitgaat naar het oplossen van de fundamentele ecologische, sociale, economische en politieke problemen van de moderne tijd. Hij meent dat de voornaamste ecologische vraagstukken, zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en ernstige milieuvervuiling, een logisch en direct gevolg zijn van de onbeperkte groeitendensen van de kapitalistische economie. Bovendien stelt hij dat de uitbuiting van de natuur een rechtstreekse parallel heeft in de uitbuiting van de ene mens door de andere. Bookchin ontwikkelt in zijn werk het nieuwe idee van de ‘sociale ecologie’, dat uitgaat van respect voor de natuur en erkenning van de hoge complexiteit van natuurlijke processen.

Hij trekt de conclusie dat de menselijke maatschappij uit dient te gaan van onderlinge samenwerking en wederzijdse hulp. De ‘sociale ecologie’ geeft aan dat de moderne mens dient te streven naar een niet-hiërarchische ordening van de sociale, economische en politieke systemen. Op politiek terrein pleit Bookchin voor decentralisatie, lokaal bestuur en organisatie op ‘menselijke schaal’. De kleinschalige politieke gemeenschap is voor de mens de ideale vorm om zich als politiek actief wezen te ontwikkelen. Burgers dienen actief betrokken te zijn bij het nemen van politieke besluiten en invloed kunnen uitoefenen op het beleid.
Marius de Geus schreef een verhelderende inleiding over het leven en de denkbeelden van Murray Bookchin.

In een begeleidend artikel licht Roger Jacobs toe hoe Bookchin’s ‘sociale ecologie’ ten grondslag ligt aan het ‘democratisch confederalisme’, dat de Koerdische activist Abdullah Öcalan in zijn gevangenisgeschriften uitwerkte. In de Koerdische regio’s van Rojava en Bakur wordt er momenteel aan gewerkt deze op Bookchin geïnspireerde ideeën in praktijk te brengen. Daarbij ligt de nadruk op besluitvorming van onderaf en gelijkheid van man en vrouw.

 

Uitgever: Kelderuitgeverij
220 pagina’s geïllustreerd (met tekeningen van Albo Helm), met stofomslag
Prijs € 15,00, Porto € 3,95
ISBN/EAN 978 90 79395 35 4
Te koop bij o.a. de verkooppagina van Kelderuitgeverij