Nieuwe uitgave

Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940

Redactie, geplaatst op 7 juni 2016

Beelden kaft
Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940
is een boek over 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, waarin het ontstaan en de groei van de Rotterdamse beeldencollectie worden geschetst. Met ruim 1000 kunstwerken en monumenten is die collectie uniek in Nederland.

Siebe Thissen, hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) van CBK Rotterdam, beschrijft hoe Rotterdam een échte beeldenstad werd en hoe de kunstenaar sinds het bombardement van 1940 zijn stempel drukte op de vormgeving en beleving van het straatbeeld. Wie nam in 1940 het initiatief tot het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte? Waarom verfraaiden banken en kantoren op de Blaak en Coolsingel hun nieuwe panden met kunst? Hoe kwam Rotterdam aan De verwoeste stad en de titelloze sculptuur van Naum Gabo? Welke kunstwerken danken we aan de percentageregeling? Hoe kon de stadscollectie uitgroeien tot een verzameling kunstwerken van internationale allure?

Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 bevat een voorwoord van Sjarel Ex en een foto-essay van Otto Snoek. Voor de beelresearch en beeldredactie tekenden Joop de Jong en Nienke Post, Minke Themans deed de vormgeving. Het boek wordt uitgegeven door Jap Sam Books.