Nieuwe uitgave

Tastbare abstracties

Redactie, geplaatst op 17 februari 2019


De gedichten van Jan Bervoets passen in de surrealistische traditie en delen daarmee het subversieve karakter. De dichter neemt je bij de hand en laat zien dat alle vanzelfsprekendheden, alle logische volgordes van de spreektaal losgelaten kunnen worden en er dan een nieuw geheel ontstaat wat op een natuurlijke wijze afwijkt van de in deze wereld opgelegde denktrant. Bervoets laat de taal van de propaganda, de misleiding, de overheersing, de onderdrukking, de schijnbare logica los en introduceert zo een nieuw denken en opent daarmee nieuwe perspectieven waarin de legitimiteit van de monotonie van het werk, van de als vanzelfsprekend aanwezige instituties op losse schroeven komen te staan.

ISBN/EAN: 978-90-79395-41-5 | Prijs:  € 8,50

Verschenen bij Kelderuitgeverij.