Nieuwe uitgave

The Riddle of the Real City

Redactie, geplaatst op 28 februari 2017

riddle
Het veelomvattende onderwerp van dit nieuwe boek van Wim Nijenhuis is het stedenbouwkundige, stedenbouwhistorische en architecturale raadsel van het fenomeen stad. Het boek combineert op originele manier archiefonderzoek (vooral in Nederland) met internationale en interdisciplinaire theorievorming op het gebied van geschiedenis, de architectuur en de stedenbouw. De publicatie speelt in op de groeiende behoefte aan legitimatie van het stedenbouwkundige en architecturale denken van de laatste decennia. Enerzijds door onderzoek te doen naar de grondslagen van de stedenbouw, anderzijds door theorievorming: inzichten van filosofen en theoretici (Foucault, Deleuze, Fortier, Giedion, Frampton, Sloterdijk, Virilio) worden systematisch toegepast op het terrein van de stedenbouw. Het bestaat uit onafhankelijke lemma’s, die thematisch gegroepeerd zijn. Van deze uitgave van Uitgeverij 1001, verschijnt ook een e-publicatie.

The riddle of the real city / the dark knowledge of urbanism is een samenwerkingsverband met het Institute of Network Cultures.