Nieuwe uitgave

‘To the point’ door Salvo

Redactie, geplaatst op 25 juni 2017


De redactie van Salvo – Anne Greene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag, Vincent van Baar – maakt publicaties waarin de fotografie op een conceptuele manier benaderd wordt. In hun 10e uitgave To the point proberen ze de natuurkundige zoektocht naar het kleinste deeltje in de kosmos toe te passen op de fotografie. Uitgangspunt waren de volgende ideeën:

‘Foto’s bestaan uit kleine deeltjes
Een belicht negatief is een verzameling zilveren partikels
A digitaal bestand is samengesteld uit miljoenen pixels met dezelfde vorm.

Lang werd gedacht dat de zandkorrel het kleinste ondeelbare element in ons universum was. Toen het atoom werd ontdekt dacht men dat het ondeelbaar was, totdat vastgesteld werd dat een atoom is samengesteld uit protonen, neutronen en elektronen. De volgende onverwachte ontdekking was de waarneming van quarks waarvan in elk proton en neutron er drie verschillende voorkomen.’

Een denkbeeldige foto van een Higgs-deeltje bestaat paradoxaal genoeg uit digitale pixels. Het onderwerp van deze 10e uitgave is het elementaire deeltje: de rijstkorrel in de paella, de baksteen van een gebouw, de punt op de letter ‘i’, de ster in de Melkweg. Want fotografie is bij uitstek het middel om zaken die klein zijn groot te maken. Salvo richt zich in To the point op de niet aflatende fascinatie voor zichtbaarheid en de schijnbaar oneindige deelbaarheid van elementaire deeltjes.

De uitgave van 64 pagina’s is gedrukt  in risoprint en heeft een oplage van 220 exemplaren.