Nieuwe uitgave

Unlearning Excersises

Redactie, geplaatst op 28 april 2019

Leren is de optelsom van kennis, vaardigheden en gedrag en is in de regel gericht op vooruitgang en institutionalisering. ‘Ontleren’ daarentegen is gericht op belichaamde vormen van kennis en de (on)bewuste werking van manieren van denken en doen. Ontleren gaat uit van actief, kritisch onderzoek naar normatieve structuren en praktijken om op die manier bewustzijn te creëren over vanzelfsprekende, vastgeroeste ‘waarheden’ en waarden. Dit boek maakt de lezer deelgenoot van het proces van ontleren, met een specifieke focus op kunst en kunstinstituten. ‘Casco Art Institute: Working for the Commons’ doet daarbij dienst als een experimentele casus.

Unlearning Excercises: Art Organizations as Sites for Unlearning presenteert een serie ‘ontleeroefeningen’ die ook in andere kunstinstellingen ingezet kunnen worden. De oefeningen variëren van praktische dagelijkse activiteiten zoals ‘samen schoonmaken’ tot kwesties als collectief auteurschap en eerlijke lonen. Ze bieden ook inzicht in het levendige langetermijnproces van collectief ontleren. De oefeningen worden vergezeld door persoonlijke verslagen, essays, politiek commentaar en collectieve gesprekken en geven zo een gelaagde en veelzijdige kritiek op geïnstitutionaliseerde gewoonten en gebruiken.

ISBN 978-94-92095-58-9 | 304 pagina’s| €19,90

Verschenen bij uitgeverij Valiz.