Nieuwe uitgave

Verzen van Onschuld en van Ervaring

Redactie, geplaatst op 10 september 2016

blake
Eerder dit jaar verscheen bij Uitgeverij de Wilde Tomaat Verzen van Onschuld en van Ervaring van William Blake. Deze vertaling van zijn bekende werk is de eerste die alle gedichten bevat; bovendien zijn ze geplaatst tegenover kopieën van de originele geïllustreerde platen van Blake. 

De eigenzinnige, visionaire dichter-graficus William Blake (1757-1827) leefde in Engeland op de grens van de 18de en 19de eeuw, maar nog steeds slaagt hij erin nieuwe generaties te fascineren. Wel zijn de vele profetische geschriften en illustraties waarin hij zich uitte moeilijk geheel te door­gronden, maar een uitzondering daarop vormen de overbekende Songs of Innocence and of Experience.

Deze vertonen ‘de twee tegenovergestelde toestanden van de menselijke ziel’, zoals de ondertitel luidt, op een verrassend toegankelijke manier geschreven in verzen, verwant aan liedteksten. Vertrekkend vanuit de wereld van het kind illustreert Blake de begrippen onschuld en ervaring steeds in tegenover elkaar staande gedichten. Dit gebeurt ook letterlijk, door de unieke wijze waarop hij de tekst in handschrift weergaf, omringd door illustraties.

Zo kon hij slechts weinige exemplaren uitgeven en dit bewerkelijke proces verhinderde dan ook dat hij in zijn eigen tijd beroemd werd. Pas na zijn dood verschenen zijn gedichten in boekdruk.

De in zijn tijd volstrekt unieke en gevarieerde versvormen zijn in de vertaling steeds gehand­haafd. Voor de vertaling tekende Cornelis W. Schoneveld, die tevens deze tweetalige uitgave met illustraties voorzag van een voorwoord.

NPG 212; William Blake by Thomas Phillips
Bron: William Blake by Thomas Phillips, commons Wikimedia