Nieuwe uitgave

W.B. Yeats – De spiraal

Redactie, geplaatst op 13 mei 2017


Over deze vertaling van Paul Claes zegt Prof. dr. Hedwig Schwall, de Yeats-specialiste van de Leuvense universiteit: ‘Paul heeft zichzelf weer overtroffen. Hij kan de taal toch echt zo boetseren dat ze analoog suggestief wordt.’

Yeats’ visionaire en muzikale poëzie maakte hem tot een van de grootste Engelstalige dichters uit de twintigste eeuw. Zijn eerste werk baadde in de vage romantiek van ‘de Keltische schemering’. Onder invloed van het Franse symbolisme schiep hij zich een eigen beeldentaal. Door zijn contact met Ezra Pound kreeg zijn dromerige poëzie scherpere contouren, maar in tegenstelling tot de modernisten bleef hij trouw aan de traditionele vormen, al veroorloofde hij zich soms onzuivere rijmen en een onregelmatig metrum.

Verschenen bij Uitgeverij Vleugels.