Nieuwe uitgave

Home Reassembled

Redactie, geplaatst op 24 september 2017


Dit najaar publiceren het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux en uitgeverij Jap Sam Books de essaybundel Home Reassembled. On Art, Destruction & Belonging. Daarin gaan meerdere auteurs dieper in op de vele dimensies van het project Mobile Home(less). Uitgangspunt zijn de verschillende interpretaties van het werk Street View (Reassembled), dat de Finse beeldend kunstenaar Anssi Pulkkinen maakte rond het thema ‘thuisloosheid’. Pulkkinens provocerende en actuele installatie van brokstukken is de verbindende factor tussen de uiteenlopende essays in het boek.

De auteurs zijn deskundigen op het gebied van hedendaagse kunst, architectuur en Midden-Oostenstudies. De essays bieden een verrassende blik op Pulkkinens kunstwerk en brengen zo ook de meest spraakmakende thema’s van onze tijd te berde. Zo komen in de essays onder meer oorlog en het verlies van een thuis aan bod, maar ook de werkelijkheid en de representatie daarvan, de verhouding tussen publiek en privé en het proces van waardevorming.

Onder de auteurs bevinden zich de Syrische architect en schrijfster Marwa al-Sabouni, islamdeskundige en professor Jaakko Hämeen-Anttila, kunsthistorica en professor Hanna Johansson, universitair hoofddocent visuele cultuur Max Ryynänen en de Nederlandse conservator en kunstcriticus Vincent van Velsen. Ook Anssi Pulkkinen zelf doet in de publicatie de uitgangspunten van zijn werk uit de doeken.

Marwa al-Sabouni schrijft over de invulling van openbare ruimtes en privéruimtes en de wederopbouw van Syrië. Jaakko Hämeen-Anttila buigt zich over de waardevorming van materie en de voorwaarden voor het vrije verkeer van goederen. Hanna Johansson geeft een cultuurhistorische toelichting op het begrip ‘thuis’, en universitair docent van de Aalto University Max Ryynänen verdiept zich in de tegenstelling tussen ethiek en esthetiek. Conservator Vincent van Velsen verklaart de begrippen ‘ruïne’, ‘archief’ en ‘monument’ en hun rol bij de opbouw van een culturele identiteit.

De essaybundel Home Reassembled. On Art, Destruction & Belonging is uitgegeven door Jap Sam Books.  Met bijdragen van Umayya Abu-Hanna, Marwa Al-Sabouni, Jaako Hämeen-Anttila, Hanna Johansson, Anssi Pulkkinen, Max Ryynänen, Issa Touma, Rosa te Velde, Vincent van Velzen, en het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux.

Nieuwe uitgave

The Noise Landscape

Redactie, geplaatst op 23 september 2017


De wijde omgeving van grote luchthavens, die te maken krijgt met geluidsoverlast, extra infrastructuur en tijdelijke vormen van architectuur, is tot op heden nog nooit onderzocht als een samenhangend fenomeen. Maar dergelijke geluidslandschappen zijn wereldwijd in opkomst. Hun afmetingen overtreffen in veel gevallen die van naburige steden en steken die in termen van economisch belang soms naar de kroon.

Aan de hand van acht Europese praktijkgevallen (Amsterdam, Zürich, Londen-Heathrow, Frankfurt, München, Madrid en de twee Parijse luchthavens) doet dit boek voor het eerst verslag van de wijze waarop deze landschappen tot stand komen als de uitkomst van technologische bepalingen, wat erin plaatsvindt en hoe ze kunnen worden geïnterpreteerd.

Dit boek is het resultaat van jarenlang onderzoek in het kader van de leerstoel van Kees Christiaanse aan de ETH Zürich.

Aan het boek werkten als auteurs mee Benedikt Boucsein, Kees Christiaanse, Eirini Kasioumi en Christian Salewski, en met bijdragen van Mark Michaeli, Peter Ortner, Andreas Schmitt en Joris Jehle. Studio Joost Grootens deed de vormgeving. Boek is in het Engels uitgegeven door nai010 uitgevers.

Nieuwe uitgave

MELANCHOLICAMAN – Reis in stilstand

Redactie, geplaatst op 22 september 2017


‘Alsof alles nog niet gebeurd is.’ Wat doet een vader als zijn zoon onder een trein is gelopen? Hij maakt pas op de plaats en probeert het verleden terug te roepen, het weer tot leven te laten komen. Dat deed in ieder geval Frits Marnix Woudstra, toen zijn zoon in 2013 onverwacht overleed. En hij begon te schrijven, over de tijd voor ‘alles’ gebeurde, de tijd die opeens een nieuwe glans kreeg. Genoeg om een nieuw boek te maken, dat rond 10 oktober bij Babel & Voss uitgevers verschijnt: Melancholicaman – Reis in stilstand.

Frits Marnix Woudstra (Enschede, 1956) bezocht de AKI in Enschede en de Rijksakademie in Amsterdam en werd bekend met zijn schrijversportretten voor Vrij Nederland, NRC Handelsblad en het Haags Literatuurmuseum. Na de dood van zijn zoon schreef hij eerder het veelgeprezen memoriaal Lucas Casimir en Echo’s van Egon.

Nieuwe uitgave

Nieuwe Parelduiker

Redactie, geplaatst op 21 september 2017


De nieuwe Parelduiker is verschenen en bevat behalve artikelen over schrijvers over wie je altijd meer zou willen weten nog drie opmerkelijke stukken, waarvan twee over de oorlog:

Brakman in de oorlog 
Willem Brakman-biograaf Nico Keuning neemt aan de hand van de autobiografische romanDebielen en demonen Brakmans oorlogsjaren onder de loep. Die vormden een keerpunt in zijn leven. Als onderduiker leefde hij als een monnik op zijn kamer. Hij stortte zich op het staatsexamen om naar de wens van zijn moeder na de oorlog geneeskunde te gaan studeren. Kordaat zei ze haar 22-jarige zoon voor: ‘Als ze vragen wat je doet dan zeg je dat je voor dokter studeert.’

Oorlogssnippers van Gerard Reve
Nog steeds dwarrelen bijzondere snippers van Gerard Reve uit de archieven. Als je ernaar zoekt tenminste. Reve-chroniqueur Nop Maas vertelt erover. Met dank aan het speurwerk van Koos Groen, die op een uitvoerig politieverslag stuitte, opgetekend uit de mond van Reve, over een diefachtige collaborateur in de oorlog. En we lezen over enkele nu pas geïdentificeerde bijdragen van de jonge Parool-medewerker Reve: zijn aanwezigheid op zijn eerste werkdag bij de schietpartij op de Dam, en zijn verslag van het proces tegen de joodse verraadster Ans van Dijk.

De vriendschap van Jan Vermeulen en Hans Warren
Vlak na de oorlog leerde Hans Warren de Leidse boekhandelaar Jan Vermeulen (bevriend met Achterberg, later zwager van Wolkers) kennen. Beiden debuteerden als dichter en raakten bevriend. De vriendschap die Vermeulen voor een gesneuvelde Duitse soldaat voelde, speelt op de achtergrond mee. Aan de hand van brieven en documenten tekent Warren-biograaf Mario Molegraaf hun vriendschap op.

De Parelduiker 2017/4 is op 15 september verschenen.