Nieuwe uitgave

Buigen onder de storm

Redactie, geplaatst op 24 april 2019

Je weet wel zo’n beetje wat zich in kamp Westerbork heeft afgespeeld. Denk je. Juist daarom is het zo schokkend dat je elke keer weer wordt verrast door nieuwe feiten. Bijzonder is ook de ontdekking van nooit gepubliceerde dagboekgegevens. Alleen al het opvullen van deze omissie geeft deze indrukwekkende heruitgave een heel bijzondere lading.’ uit voorwoord Frits Barend.

Philip Mechanicus (Amsterdam 1889 – Auschwitz-Birkenau 1944) was voor de oorlog een beroemd journalist, wiens carrière na de Duitse inval eindigde met zijn verwijdering van het Algemeen Handelsblad. Toch zou hij zijn grootste prestatie pas daarna leveren, tijdens zijn anderhalfjarig verblijf in Durchgangslager Westerbork. Daar schreef hij onder zware omstandigheden, in schoolschriftjes, het dagboek In depot, een van de meest indrukwekkende egodocumenten uit de Tweede Wereldoorlog.

‘Ik heb het gevoel alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla’, omschreef hij zelf zijn gedwongen internering in dit voorportaal van de hel. Na Westerbork werd Mechanicus via Bergen-Belsen naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd, waar hij in oktober 1944 werd doodgeschoten.

Mechanicus’ leven weerspiegelt de bewogen geschiedenis van zijn tijd. Hij was afkomstig uit de arme jodenbuurt van Amsterdam en ontwikkelde zich door zelfstudie tot journalist. Via ‘Het Volk’ en twee bladen in Nederlands-Indië kwam hij in 1920 bij het Algemeen Handelsblad terecht. Hij was een pionier in het verslaan van de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en in Palestina. Zijn scherpe analyses van het opkomende nazisme geven een wrange dimensie aan zijn eigen lot.

In Buigen onder de storm beschrijft journalist Koert Broersma op basis van diepgaand onderzoek en gesprekken met tientallen getuigen het bijzondere leven van Philip Mechanicus. Deze uitgebreide en geheel herziene uitgave bevat tal van nieuwe, recente onderzoeksresultaten en niet eerder gepubliceerde dagboek- en brieffragmenten.

Koert Broersma (1955) heeft diverse boeken over uiteenlopende onderwerpen geschreven. In 2016 publiceerde hij een interviewbundel over de Drentse bluesband Cuby & the Blizzards (Somebody will know someday), dat een jaar later de Publieksprijs van de Drentse Historische Vereniging won. Als vrijwillig onderzoeksmedewerker was hij enkele jaren verbonden aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Deze uitgave over Philip Mechanicus, maar ook het onderzoek dat hij samen met collega Gerard Rossing naar de beroemde Westerbork-film verrichtte (Kamp Westerbork gefilmd, 1997), zijn hiervan het gevolg.

ISBN 9789023256236 | 260 pagina’s | €23,95

Verschenen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.

Nieuwe uitgave

Caspar David Friedrichstraße

Redactie, geplaatst op 23 april 2019

Berlijn na de val van de muur. Een dichter is gevraagd te spreken op de openingsceremonie van een straat die naar Caspar David Friedrich wordt vernoemd. Midden in een stad vol bouwputten vertelt hij gepassioneerd over het werk van de romantische schilder en verbindt hij heden met verleden. Als hij zich laat meeslepen door de herinnering aan een liefde aan de andere kant van de muur, verandert zijn toespraak in een bekentenis over een leven dat even verscheurd is als de geschiedenis van zijn land.

Cécile Wajsbrot (1954) is een Franse schrijfster, vertaalster en essayiste. Ze is een dochter van uit Polen naar Parijs gevluchte Joden. In Parijs studeerde ze literatuurwetenschappen en werkte ze onder andere als lerares Frans. Ze vertaalde werken van Virginia Woolf, Suzan Wicks, Charles Olson, Gert Ledig en Wolfgang Büscher. Ze is medewerker aan de tijdschriften Autrement, Les nouvelles Littéraires en Le Magazine littéraire. Tegenwoordig werkt ze als vrij auteur en leeft ze afwisselend in Berlijn en Parijs.

Bij Wajsbrot, wiens romans vaak een autobiografische achtergrond hebben, komen onderwerpen als de Holocaust of de stilte tussen de generaties over traumatische gebeurtenissen uit het verleden, zowel in relatie tot de Franse als de Duitse naoorlogse geschiedenis, regelmatig terug.

ISBN 978 90 78627 77 7 | 120 pagina’s | € 22,90

Verschenen bij Uitgeverij Vleugels.

Nieuwe uitgave

De uitvaart van Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Redactie, geplaatst op 21 april 2019

Honderd jaar geleden overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de man die zonder overdrijving de vader van het socialisme en anarchisme in Nederland genoemd kan worden. Zijn uitvaart was een grootse manifestatie van het Nederlandse proletariaat dat in hem diegene eerde die hen had opgeroepen het eigen lot zelf in handen te nemen en op te komen voor eigen belangen. Alle, vaak bittere, discussies en persoonlijke geschillen over de koers die socialisten moesten kiezen werden op deze dag terzijde geschoven. De opgenomen foto’s in het boek geven een prachtig beeld van de uitvaart, de stoet door Amsterdam en de enorme belangstelling.

De sociaaldemocraat Vliegen schrijft in 1905: ‘Het staat niet vast of de omstandigheden in ons land ooit weer te weeg zullen brengen, dat D.N. in ‘t publiek verschijnt en in de leiding van de een of andere politieke beweging ingrijpt. Mocht het nog eens geschieden, dan zal men steeds weer ondervinden, hoe diep de liefde tot dezen man zat in de harten van duizenden arbeiders. Zo niet, dan toch zal, onder de namen van de mannen, die er ooit in geslaagd zijn de harten van de Nederlandse proletariërs te winnen voor een grootsche idee, zeker die van D.N. als een van de eersten, zo niet als de eerste, worden genoemd.’  Hoe juist deze typering was blijkt uit de massale belangstelling uit heel Nederland bij zijn uitvaart.

Johan Frieswijk schetst in ‘Domela is dea’ kort de levensloop van Ferdinand Domela Nieuwenhuis en geeft een verslag van de indrukwekkende uitvaart.

De jonge veenarbeider Harmen van Houten schreef begin 1920 een verslag van de reis naar Amsterdam die hij met een aantal vrij-socialistische kameraden uit Emmer Compascuüm maakte om de uitvaart mee te maken en Domela de laatste eer te bewijzen.

Het geëmotioneerde verslag van de uitvaart in De Arbeider, het blad van de Noordelijke anarchisten laat zien hoe de dood van Domela door zijn kameraden werd ervaren.

Verder zijn een drietal gedichten opgenomen. Het gedicht van Frederik van Eeden past geheel in de literaire canon. De beide anderen zijn een blijk van de rijke anarchistische arbeiderscultuur uit die tijd.

ISBN 9789079395439 | € 12,50

Verschenen bij Kelderuitgeverij.

Nieuwe uitgave

Boëthius, Troost in filosofie

Redactie, geplaatst op 18 april 2019

Toen de Romeinse filosoof en politicus Boëthius in het jaar 523 ter dood werd veroordeeld door koning Theoderik, besloot hij de hem resterende tijd te besteden aan het schrijven van een boek.

Troost in filosofie is een fascinerend, experimenteel en aangrijpend werk, waarin de verteller in zijn cel bezoek krijgt van Filosofie, die met hem discussieert over wat er in het leven echt toe doet en welke bewegingsruimte de mens heeft in een strak gereguleerd universum. De dialoog, die steeds wordt onderbroken door beschouwelijke liederen, leidt onverwacht tot een ijzingwekkende climax.

In de Middeleeuwen was Troost een van de meest gelezen boeken, maar ook tegenwoordig werkt de combinatie van existentiële urgentie, filosofische diepte en serene poëzie nog als een ongemakkelijke betovering.

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy.

Boekpresentatie
Datum: Donderdag 18 april, aanvang 17:00 uur
Locatie: Athenaeum Boekhandel, Spui 14-16 in Amsterdam
De toegang is gratis, vriendelijk verzoek u aan te melden via mail: info@damon.nl of telefoon: 040 – 304 60 58.

ISBN: 9789463401661 | 216 pagina’s | € 29,90

Verschijnt bij Uitgeverij Damon.