Nieuwe uitgave

Het nieuwe moeten

Redactie, geplaatst op 17 januari 2018


Het nieuwe moeten
 van Els Kuypers is een pleidooi voor een bewuste en kritische levenshouding. Een aansporing om – individueel én collectief – een vinger aan de pols te houden bij alles wat ons als vanzelfsprekend wordt voorgeschoteld.  In laatste instantie een zoektocht naar ruimte. Nieuwe ruimte om samen te leven. Maar ook ruimte ten opzichte van de technologie. Zonder vrije geest, ons kostbaarste zoekinstrument, zal het niet gaan.

Sinds heugenis worden westerse cultuur en vrijheid in één adem genoemd. Ook in onze tijd is dat het geval. Toch is er de laatste decennia iets veranderd. Naast de enorme toename aan keuzemogelijkheden is een druk ontstaan. Een dwingend moeten.

Moeten meedoen, moeten kopen en leven zoals iedereen. Moeten voldoen aan specifieke, hoge eisen die door de technologische ontwikkelingen aan ieder individu worden gesteld. Een moeten dat langzaam maar zeker het levensgevoel is gaan kleuren. Wie afwijkt of niet voldoet aan de norm van perfect functionerende en financieel draagkrachtige mens valt uit de boot.

Hoe bedreigend is dit nieuwe moeten voor de vrije geest en voor de toekomst van de westerse samenleving? Anders gezegd: is de cultuur zoals wij die graag zien en die wij wellicht in haar kern zouden willen behouden nog wel wat wij denken dat zij is?In een zestal essays onderzoekt de auteur haar waarnemingen van deze tijd en nodigt de lezer uit om mee te denken over herkenbare zaken die in nieuwe kaders worden geplaatst. Meningencultuur, marktdenken, media en rationaliteit passeren de revue. Maar ook de politiek wordt aangesproken.

 

Het nieuwe moeten is een uitgave van Uitgeverij IJzer.

Nieuwe uitgave

Louis Ferron – De Haarlemse Onderwereld

Redactie, geplaatst op 15 januari 2018


Het is algemeen bekend dat AKO Literatuur en Constantijn Huygensprijswinnaar Louis Ferron een haat-liefde-verhouding had met de plaats van zijn inwoning. Die blijkt ook in deze beschouwing over de Haarlemse onderwereld. Ferron sprak de tekst in 2002 uit bij de viering van de zestigste verjaardag van de criticus en Haarlemoloog Wim Vogel. Wist u bijvoorbeeld dat de Haarlemse onderwereld de bakermat was van het surrealisme? Aan de tekst van de lezing is een fraaie tekening van Paul van der Steen toegevoegd. waarop diverse coryfeeën uit de Spaarnestad te herkennen zijn, van Bilderdijk en Bomans tot Van Deyssel en, natuurlijk, Ferron.

Louis Ferron (1942-2005) was prozaïst, toneelschrijver en dichter. Nadat zijn Duitse vader kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog voor dienstplicht was opgeroepen en sneuvelde, verhuisde hij als pleegkind van zijn vaders wettige echtgenote naar Bremen. Na de bevrijding kwam hij terug naar Nederland, waar hij door zijn grootouders van moeders kant werd opgevangen. Hij huwde hij met een dochter van de schrijfster Lizzy Sara May die hem stimuleerde om voor het schrijven te kiezen. In 1967 verscheen zijn eerste gedichtenbundel, Zeg nu zelf, is dit ontroerend? en in 1974 debuteerde hij als romancier met Gekkenschemer. In de jaren die daarop volgenden groeide zijn oeuvre gestaag: romans, verhalen, essays, vertalingen en toneel. In 1990 kreeg hij de AKO Literatuur Prijs voor zijn roman Karelische nachten, in 2001 werd hem voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygensprijs toegekend.

De publicatie De Haarlemse Onderwereld werd in 120 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Meer informatie: Hof van Jan.

 

 

 

Nieuws

Tip: Leesclub Le Monde op zondag 21 januari

Redactie, geplaatst op 14 januari 2018


BNG Literatuurprijs winnaar Marjolein van Heemstra, die de prijs kreeg voor haar roman En we noemen hem (Das Mag uitgevers), is de gids voor de komende editie van Leesclub Le Monde op zondag 21 januari a.s. in de bovenzaal van Paradiso. Zij selecteerde Moussa of de dood van een Arabier van Kamel Daoud. 

Bij Paradiso’s Leesclub Le Monde selecteert een bekende Nederlandse schrijver iedere twee maanden een niet-westers boek dat met die auteur, met het vaste leespanel én de rest van het aanwezige publiek op zondagochtend in de bovenzaal van Paradiso besproken wordt. Want waar moet je beginnen als je eens een boek wilt lezen dat niet uit West-Europa of de VS komt? Waar moet je onbekende meesterwerken, lokale literaire helden en nieuwe perspectieven zoeken?

Op zondag 21 januari staat dus het boek Moussa of de dood van een Arabier van Kamel Daoud centraal. Met dit boek heeft Kamel Daoud een stem gegeven aan ‘de Arabier’ uit de Franse klassieker De vreemdeling van Albert Camus. Haroen wordt al zijn hele leven gekweld door de zinloze moord op zijn broer door Meursault, de beruchte antiheld uit Camus’ roman. Haroen besluit zijn broer uit de anonimiteit te halen door hem een naam te geven: Moussa. En een stem, die de gebeurtenissen beschrijft die leidden tot Moussa’s dood op een oogverblindend Algerijns strand.  Kamel Daoud won met Moussa of de dood van een Arabier de Prix Goncourt du Premier Roman 2015.

Zoals voor elke leesclub geldt: als je het boek dat wordt besproken ook hebt gelezen, maakt dat de bijeenkomst leuker. Noodzakelijk is het niet. Meer informatie over Leesclub Le Monde en specifiek deze editie is te vinden op de website van Paradiso.

 

Recensie

Gentrificatie in de Amsterdamse Javastraat

Door Jan Dietvorst, geplaatst op 12 januari 2018


‘Ik was een tijdje weg geweest en toen ik een jaar of acht geleden weer in de buurt ging wonen, zag ik dat de hoge bomen in de Javastraat waren verdwenen.’ Het is de aanleiding voor Jacqueline Schoemaker’s boek
Het failliet van de Javastraat waarin het proces van gentrificatie nauwgezet op twee manieren wordt beschreven.

Zij loopt door de buurt en stelt empirisch vast wat er is veranderd. De tweede manier is een nauwgezette analyse van de beleidsstukken die tot de ingreep hebben geleid en de wijze waarop deze in teksten werd gelegitimeerd.

Door stil te staan bij de woordkeus, zinsconstructies en retoriek legt Schoemaker de bedoeling bloot van de beeldvorming in het plan. Zij stelt zich voortdurend vragen. Welke noodzaak wordt er door de beleidsmakers aangedragen voor de noodzaak van verbeterd ondernemerschap? Wie of wat wordt er precies ‘economisch versterkt’? En waarom staan zoveel zinnen in de passieve vorm?

Haar analyse van de newspeak leidt tot de onwrikbare conclusie dat de gentrificatie van de Javastraat een gezamenlijke onderneming van woningbouwverenigingen en de Gemeente is om onroerend goed en publieke ruimte marktconform te organiseren. Kort samengevat betekent het dat armoede uit de wijk moet worden geweerd. Een stortvloed aan folders, regelingen en ‘buurtprojecten’ moet intussen de bewoners van sociale huurwoningen en de Turkse kruideniers doen geloven dat zij het zelf hebben gewild en dat de verandering (en vertrek) beter voor hen is.

Jacqueline Schoemaker schrijft als laatste zin: ‘In de etalage van een nieuwe boekwinkel – ook een categorie die acht jaar geleden ontbrak – staat een exemplaar van Kapitaal in de 21ste eeuw, het boek van Thomas Piketty over de vermogensongelijkheid tussen mensen, die na decennia van afname in de twintigste eeuw recent weer toeneemt. Blijkbaar zijn er genoeg mensen in de buurt komen wonen die zich het boek kunnen veroorloven’. Het beleidsstuk Economische versterking Javastraat e.o / Plan van aanpak / september 2008 (29 pagina’s) is aan het boek toegevoegd.

Het failliet van de Javastraat is een uitgave van Editie Leesmagazijn