Nieuwe uitgave

L.H. Wiener

Redactie, geplaatst op 10 oktober 2016

lydia

Onlangs verscheen bij AfdH Uitgevers de bundel Grasses and Trees, 72 ZKV’s van A.L. Snijders, vertaald door de wereldberoemde korteverhalenschrijfster Lydia Davis. Die vertaling is een hele prestatie, gegeven het feit dat Davis, zoals ze zelf verklaart, geen Nederlands kent. L. H. Wiener werd door uitgever Paul Abels gevraagd om de vertalingen te corrigeren – wat hij hoffelijk deed –, om het voorwoord van Snijders te vertalen – kennelijk ging deze ietwat sadistische tekst de krachten van Davis te boven – en om een stukje te schrijven over vertaalmoeilijkheden. Met de eerste twee activiteiten had de wereldberoemde schrijfster geen moeite, maar over het laatste stukje was zij – al dan niet bij wijze van misverstand – not amused. De uitgever koos voor de wereldberoemdheid en weigerde Wieners korte verhandeling. Met als resultaat het nu bij de Hof van Jan verschenen polemische geschrift, behelzende een open brief aan Lydia Davis, vergezeld van een uitmuntende karikatuur van Paul van der Steen.

Het boekje werd gezet uit de Spectrum en in 110 exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Alle exemplaren zijn gesigneerd door auteur en tekenaar.

Het kost € 15, maar dan heb je ook wat.

Nieuwe uitgave

Dagboek Majdan

Redactie, geplaatst op 10 oktober 2016

majdan

Na de serie ‘De Zwarte Berk’ en de ‘Slowaakse Bibliotheek’ lanceert uitgeverij Douane haar nieuwe ‘Oekraïense Bibliotheek’. Eerder dit jaar verscheen als een soort opmaat de roman ‘De Luchthaven’, van Sergej Lojko, en op zaterdag 8 oktober verscheen de echte eersteling:  Andrej Koerkov – Dagboek Majdan, vertaald door Ico Davids.

In Dnevnik Maidana (Dagboek Majdan, 2015) geeft Koerkov een inkijkje in zijn dagelijks leven als schrijver tijdens Euromajdan, de protesten die uitbraken toen bekend werd dat Oekraïne het associatieverdrag met de EU niet zou ondertekenen. Oekraïners trokken massaal naar het Onafhankelijkheidsplein in hartje Kiev om maandenlang te demonstreren.
Koerkovs dagboek geeft een verhelderend inzicht in zowel de politieke gang van zaken als in het dagelijks leven in Kiev, waar op enkele minuten lopen van Koerkovs appartement een van de belangrijkste en roerigste episoden in de geschiedenis van onafhankelijk Oekraïne plaatsvindt. Verslaggeving over Euromajdan, protesten elders in Oekraïne en de afscheiding van de Krim, wordt afgewisseld met beschrijvingen van een familievakantie naar de Krim, saunabezoekjes met vrienden en het ouder worden van de ouders van de schrijver. Door de ogen van Koerkov is de lezer er getuige van hoe demonstranten en regeringstroepen geleidelijk aan in een dagelijks gewelddadiger wordende neerwaartse spiraal terechtkomen, terwijl het dagelijks leven zo ongestoord mogelijk probeert door te gaan.

Andrej Koerkov (1961, Leningrad). Andrej, zoon van een piloot en een arts, groeide op in Kyiv, waar hij nu ook woonachtig is, met zijn Engelse vrouw en drie kinderen. Hij studeerde Japans. Hij schrijft in het Russisch. Hij schreef 19 romans en werk van hem is in 37 talen vertaald. In het Nederlands verschenen Picknick op het ijs (2000) en De laatste liefde van de president (2008). Zijn recent in het Engels vertaalde en uitgegeven roman Bikfordov mir (The Bickford Fuse, 2011) werd juichend ontvangen in Engeland en Amerika.

Dagboek Majdan is een must voor iedereen die Oekraïne, haar inwoners en haar recente geschiedenis beter wil begrijpen.

Nieuwe uitgave

Grey Horizontals

Redactie, geplaatst op 10 oktober 2016

grey

Dit boek is onstaan vanuit een intensieve samenwerkingtussen de kunstenaar Gam Bodenhausenr, ontwerper Manuela Porceddu en schrijver ArnoKramer, curator van het Drawing Centre in Diepenheim.. Het eerste deel van het boek Liquid Debris bestaat uit tekst en beeld waar dieper ingegaan wordt op het werk en oeuvre van Bodenhausen. In het tweede deel Grey Horizontals is bewust gekozen voor alleen de tekeningen. Hierdoor ontstaat een bijzondere kijkervaring.

Cornelie Samsom schrijft in het boek over het werk van Gam Bodenhausen: ‘Het werk van Gam Bodenhausen biedt een wereld waarin het onbegrijpelijke niet langer angstaanjagend is, maar een manier van kijken. Alledaags en groots, psychedelisch en aards. In de serie Grey Horizontals verweeft de zichtbare werkelijkheid met een wereld waarin mens en dier, steen en plant, structuur en chaos dwars door elkaar heen lopen. In zachtgrijze potloodtekeningen ontstaat een universum dat even overwoekerd als overzichtelijk, even dromerig als nuchter lijkt. Zonder oordelen of dualisme bieden de beelden in Grey Horizontals een nieuwe kijk op de wereld om ons heen. In een mild en bijna loom ritme ontvouwt voor de toeschouwer een dimensie waarin de dingen een nieuwe gestalte en schoonheid krijgen, en waarin hun onderlinge relatie veranderd maar ook vanzelfsprekend is. In deze wereld herkennen we de dingen die we weliswaar helder voelen maar niet altijd even goed kunnen zien of verwoorden.’

Grey Horizontals is een uitgave van Lecturis.

Nieuwe uitgave

In de naam van het Maagdenhuis

Redactie, geplaatst op 10 oktober 2016

maagdenhuis

Op 18 april 2015 bood Louise Gunning haar ontslag aan als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Aanleiding was de bezetting van het Maagdenhuis – bestuurszetel van de UvA – door studenten en personeel van 26 februari tot 11 april. In de reguliere media met hun voorkeur voor dorpsruzies, plaatselijke folklore en type casting was zij een van de hoofdrolspelers. In In de naam van het Maagdenhuis, het boek dat Joost de Bloois over de bezetting schreef, komt haar naam niet eens voor. De Bloois legt de mechanismen bloot die in de gebeurtenissen werkzaam waren en waarvan onze manier van samenleven diep is doordrongen. Gunning was een voetnoot, zoals ook de volgende bestuursvoorzitter dat zal zijn. Waar het hem om gaat is het doorgronden van structurerende principes en om de wijze waarop deze ‘theoretische reportage’ ons  weg van het totalitaire neoliberalisme leidt.

Angela Wigger, hoofddocent politieke economie van de Radboud Universiteit schrijft over In de naam van het Maagdenhuis: ‘Dit excellente boek legt als geen ander de neoliberale reductionistische travestie bloot, waarbij studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en ook de universiteiten zelf middels performance indicatoren permanent geëvalueerd en tot een meedogenloos disciplinerende concurrentiestrijd gedwongen worden. Dit boek is het vademecum, het manifest, voor de herovering van de universiteit als een publiek en politiek terrein.’

Uitgave: Editie Leesmagazijn, onder redactie van Menno Grootveld.