Nieuwe uitgave

Boris Vian – De hartenvreter

Redactie, geplaatst op 20 april 2018

Maak hernieuwd kennis met Boris Vian! Na vijftig jaar is deze meesterlijke roman van Boris Vian, in een geactualiseerde vertaling, weer verkrijgbaar.

De schijnbare absurditeiten in het boek – de rivier vol bloed, het kruisigen van een paard, het doden van leerlingen die hun werk niet goed doen, het kooien van kinderen om ze te ‘beschermen’, de bokswedstrijden in de kerk, de bejaardenmarkt – laten zich lezen als de realiseringen van angst, slavernij, geestelijke luiheid en sociale en godsdienstige misdadigheid, die Vian tot zijn ‘persoonlijke vijanden’ rekende…

Gevestigd in een bizarre en enigszins sinistere stad waar ouderen worden geveild op een Old Folks Fair, bestormen de stedelingen de priester in de hoop het te laten regenen, en de officiële stad zondebok beschaamt de burgers door rommel uit de rivier te vissen met zijn tanden. Hartenvreter is het meest speelse en serieuze werk van Boris Vian. De hoofdpersoon is Clementine, een moeder die haar man straft omdat hij haar ondraaglijke pijn heeft veroorzaakt door drie baby’s te verwekken. Naarmate ze ouder worden, raakt ze steeds meer geobsedeerd met het beschermen van hen, zelfs zo ver dat ze een onzichtbare muur rond hun huis bouwt.

Vertaling: Sonja Pos
ISBN 978 90 78627 47 0
192 PAGINA’S
Prijs: € 22,95

Te koop bij Uitgeverij Vleugels

Nieuwe uitgave

Alsof grenzen er niet meer toe doen

Redactie, geplaatst op 18 april 2018

Het bijzondere van de menselijke soort is haar ogenschijnlijk onbegrensde variatie, die volgde uit een bijzondere aftakking in het evolutieproces. Elk mens lijkt een soort op zichzelf, voortgestuwd door onachterhaalbare drijfveren die hem doen voortbewegen door de tijd.

Het menselijk brein heeft het karakter van een drietrap. Onderop de hersenstam van waaruit twee drijvende krachten opstijgen die een niveau hoger gaan samenwerken aan de verbeelding van de werkelijkheid. Grondstof is wat uit het hoogste niveau als losse elementen wordt aangereikt. In het halfduister van het middenniveau ontstaan ‘waarheden’ die tot gids in et leven zullen dienen: een traject van onbewust naar halfbewust naar helder bewust. Het tussendomein, daar draait alles dus om.

Einstein zag voor het eerst dat gelaagdheid een eigenschap van de natuur zelf is. Wat we waarnemen wordt gedragen door een onzichtbare tweede natuur die de eerste pas mogelijk maakt. Met zijn relativiteitstheorie toonde hij aan dat ruimte en tijd ogenschijnlijk los van elkaar staan maar in werkelijkheid conjunctureel verband aangaan.

Dit boek laat zien dat iets dergelijks met het menselijk brein aan de hand is. Het leidt ertoe dat een sluitende omschrijving van wat mens zijn inhoudt niet goed mogelijk is. Ieder individu vertoont een bepaalde eenzijdigheid die hem/haar tot gemankeerd wezen bestempelt. Eenheid is pas te realiseren in relatie met anderen.

Cultuur is een verschijnsel dat ten nauwste samenhangt met die veelkleurige eenzijdigheid. Haar dynamiek hangt nauw samen met de gevarieerdheid van haar deelnemers. Haar kwetsbaarheid ook.

Jaap Scholing studeerde chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met als nevenstudie sociale geografie. Hij volgde een loopbaan in de industrie, beginnend met productontwikkeling, geleidelijk overgaand naar managementfuncties. Tenslotte directeur-ondernemer van een middelgroot bedrijf. Daarnaast bezette hij meerdere toezichthoudende functies, onder andere bij een groot ziekenhuis. Na zijn pensionering studeerde hij enkele jaren filosofie, in relatie met  bevindingen uit de neurowetenschappen. Het boek is mede een neerslag van bestuurservaringen in diverse doelgerichte organisaties.

 

Geschreven door Jaap Scholing
ISBN 9789463011792
Prijs: €20.00
Paperback, 164 pagina’s
Te verkrijgen bij deze pagina van uitgeverij Eburon

Nieuwe uitgave

Tragiek van een komedie

Redactie, geplaatst op 17 april 2018

Auteur: Piet Wackie Eysten

Richard Strauss’ opera Die Schweigsame Frau, waarvoor Stefan Zweig het libretto schreef, is maar zelden live te horen. Ook opnamen ervan zijn spaarzaam. Maar de ontstaansgeschiedenis levert spannende lectuur op.

Strauss (1864-1949) was vanaf 1933 President van minister Goebbels’ Reichsmusikkammer, Zweig (1881-1942) een Joodse schrijver wiens boeken door dezelfde Goebbels op de brandstapel werden gegooid. Een grotere tegenstelling is haast niet denkbaar. Strauss en Zweig’s briefwisseling geeft een fascinerend beeld van hun door het naziregime dramatisch overschaduwde samenwerking tussen 1931 en 1935.

Na de première in Dresden op 24 juni 1935 werd de opera in Duitsland prompt verboden. Strauss moest zijn positie als president van Reichsmusikkammer neerleggen, toen een al te openhartige brief aan Zweig door de Gestapo was onderschept. Rechtstreeks contact tussen beiden was niet langer mogelijk.

Zweig, sinds 1934 in vrijwillige ballingschap, maakte in 1942 in Brazilië, samen met zijn tweede vrouw, Lotte Altmann, een einde aan zijn leven. Richard Strauss stierf in 1949, na een slepend denazificatieproces, op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Garmisch.

In Tragiek van een komedie beschrijft Piet Wackie Eysten, aan de hand van brieven en diverse andere bronnen, hun tragisch verlopen samenwerking aan Die Schweigsame Frau, Strauss’ enige komische, maar ook meest tragische opera.

ISBN: 978-90-826871-4-9
Prijs: €12,50
70 pagina’s, afmetingen: 6x220x165 mm
U kunt dit boek bestellen via uitgeverij De Wilde Tomaat, maar ook in de boekhandel of internetboekhandel.

Nieuwe uitgave

De zaak Hofmeester

Redactie, geplaatst op 15 april 2018


Het complete dossier rond de rechtszaak tegen Jörgen Hofmeester, hoofdpersoon in de roman Tirza van Arnon Grunberg.

Wat zou er gebeurd zijn als Jörgen Hofmeester, de vader van de vermoorde Tirza in de gelijknamige roman van Arnon Grunberg, een mens van vlees en bloed was geweest? Als hij was gearresteerd en voor de rechter geleid? Zou er voldoende wettig en overtuigend bewijs zijn geweest om hem voor zijn daden te laten boeten? Of zou hij de dans hebben weten te ontspringen? Het antwoord op deze en veel meer vragen werd gegeven tijdens de Literaire Rechtbank die op 20 juni 2007 door de CPNB georganiseerd werd in de Melkweg te Amsterdam.

De zaak Hofmeester omvat een in een linnen cassette geschoven portfoliomap met de originele teksten van rechtbankvoorzitter mr. Karina M.E. de Koning, officier van justitie mr. Jouke E.R. Osinga en advocaat mr. Gerard Spong. Arnon Grunberg voegde een bidprentje met een tekening van Tirza toe en rechtbanktekenaar Felix Guérain maakte een rechtbanktekening. Een folder van het moordwapen en vier krantenknipsels over de vondst van de lichamen, de aanhouding van de verdachte, de zitting in de Melkweg en de uitspraak van de rechtbank completeren deze exclusieve uitgave. Rechter en officier signeerden hun bijdrage.

Als extra bevat het dossier drie boekenleggers met informatie over rechter, officier en advocaat.

Oplage: 144 exemplaren, waarvan 120 voor de verkoop.
Prijs: € 95,00
Te verkrijgen bij Uitgeverij Ekstreem