Nieuwe uitgave

Lente

Redactie, geplaatst op 23 april 2018

Brecht is een meisje dat in een dorp woont aan het eind van de wereld. Alles doet haar beseffen dat ze daar niet moet blijven om tot ontplooiing te komen. Jannie Regnerus bewerkte een hoofdstuk uit haar debuutroman ‘De ent’ tot het verhaal ‘Lente’. Ze voegde daaraan een viertal tekeningen toe, zodat nu voor het eerst haar beide werelden – die van de literatuur en van de beeldende kunst – bij elkaar komen.

De tekst is gezet uit de Spectrum en in ruim honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Het boekje telt 24 blz. en kost € 15. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

Het boekje is te verkrijgen bij de website van uitgeverij Hof van Jan.

Nieuwe uitgave

Olivier Rolin – Veracruz

Redactie, geplaatst op 22 april 2018

Een schrijver wacht in een kroeg op Dariana, zijn geliefde die niet komt opdagen. Korte tijd later ontvangt hij in zijn hotel een enveloppe die vier korte, gruwelijke verhalen bevat. Wie heeft het schrijven gestuurd? Wat is er gebeurd tijdens de nacht toen orkaan Susana over Veracruz raasde? Waarom is Dariana verdwenen? Of is zij een incarnatie van de vrouw uit Baudelaires gedicht ‘Voor een passante’?

Een schicht… dan valt de nacht! Gevluchte schoonheid
Die me met je blik plotseling weer op laat leven,
Zie ik je straks alleen terug in de eeuwigheid?

Elders, ver weg van hier! Te laat! Misschien nooit meer!
Ik weet niet waar je vlucht, jij weet niet waar ik ga,
O jij die alles wist, o jij voor wie ik besta!

De raamvertellingen vormen een opstap naar de werkelijke inzet van het verhaal, een reeks beschouwingen over de rol van de literatuur, van waarheid en leugen, fantasie en werkelijkheid.

 

Vertaling: Katelijne de Vuyst
ISBN 978 90 78627 45 6
96 Pagina’s
Prijs: € 20,40

Te koop bij Uitgeverij Vleugels

Nieuwe uitgave

Boris Vian – De hartenvreter

Redactie, geplaatst op 20 april 2018

Maak hernieuwd kennis met Boris Vian! Na vijftig jaar is deze meesterlijke roman van Boris Vian, in een geactualiseerde vertaling, weer verkrijgbaar.

De schijnbare absurditeiten in het boek – de rivier vol bloed, het kruisigen van een paard, het doden van leerlingen die hun werk niet goed doen, het kooien van kinderen om ze te ‘beschermen’, de bokswedstrijden in de kerk, de bejaardenmarkt – laten zich lezen als de realiseringen van angst, slavernij, geestelijke luiheid en sociale en godsdienstige misdadigheid, die Vian tot zijn ‘persoonlijke vijanden’ rekende…

Gevestigd in een bizarre en enigszins sinistere stad waar ouderen worden geveild op een Old Folks Fair, bestormen de stedelingen de priester in de hoop het te laten regenen, en de officiële stad zondebok beschaamt de burgers door rommel uit de rivier te vissen met zijn tanden. Hartenvreter is het meest speelse en serieuze werk van Boris Vian. De hoofdpersoon is Clementine, een moeder die haar man straft omdat hij haar ondraaglijke pijn heeft veroorzaakt door drie baby’s te verwekken. Naarmate ze ouder worden, raakt ze steeds meer geobsedeerd met het beschermen van hen, zelfs zo ver dat ze een onzichtbare muur rond hun huis bouwt.

Vertaling: Sonja Pos
ISBN 978 90 78627 47 0
192 PAGINA’S
Prijs: € 22,95

Te koop bij Uitgeverij Vleugels

Nieuwe uitgave

Alsof grenzen er niet meer toe doen

Redactie, geplaatst op 18 april 2018

Het bijzondere van de menselijke soort is haar ogenschijnlijk onbegrensde variatie, die volgde uit een bijzondere aftakking in het evolutieproces. Elk mens lijkt een soort op zichzelf, voortgestuwd door onachterhaalbare drijfveren die hem doen voortbewegen door de tijd.

Het menselijk brein heeft het karakter van een drietrap. Onderop de hersenstam van waaruit twee drijvende krachten opstijgen die een niveau hoger gaan samenwerken aan de verbeelding van de werkelijkheid. Grondstof is wat uit het hoogste niveau als losse elementen wordt aangereikt. In het halfduister van het middenniveau ontstaan ‘waarheden’ die tot gids in et leven zullen dienen: een traject van onbewust naar halfbewust naar helder bewust. Het tussendomein, daar draait alles dus om.

Einstein zag voor het eerst dat gelaagdheid een eigenschap van de natuur zelf is. Wat we waarnemen wordt gedragen door een onzichtbare tweede natuur die de eerste pas mogelijk maakt. Met zijn relativiteitstheorie toonde hij aan dat ruimte en tijd ogenschijnlijk los van elkaar staan maar in werkelijkheid conjunctureel verband aangaan.

Dit boek laat zien dat iets dergelijks met het menselijk brein aan de hand is. Het leidt ertoe dat een sluitende omschrijving van wat mens zijn inhoudt niet goed mogelijk is. Ieder individu vertoont een bepaalde eenzijdigheid die hem/haar tot gemankeerd wezen bestempelt. Eenheid is pas te realiseren in relatie met anderen.

Cultuur is een verschijnsel dat ten nauwste samenhangt met die veelkleurige eenzijdigheid. Haar dynamiek hangt nauw samen met de gevarieerdheid van haar deelnemers. Haar kwetsbaarheid ook.

Jaap Scholing studeerde chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met als nevenstudie sociale geografie. Hij volgde een loopbaan in de industrie, beginnend met productontwikkeling, geleidelijk overgaand naar managementfuncties. Tenslotte directeur-ondernemer van een middelgroot bedrijf. Daarnaast bezette hij meerdere toezichthoudende functies, onder andere bij een groot ziekenhuis. Na zijn pensionering studeerde hij enkele jaren filosofie, in relatie met  bevindingen uit de neurowetenschappen. Het boek is mede een neerslag van bestuurservaringen in diverse doelgerichte organisaties.

 

Geschreven door Jaap Scholing
ISBN 9789463011792
Prijs: €20.00
Paperback, 164 pagina’s
Te verkrijgen bij deze pagina van uitgeverij Eburon