Nieuwe uitgave

Blaise Cendrars – Ik heb gedood

Redactie, geplaatst op 2 april 2016

aj_yx_f010_cendrars paradiso
Blaise Cendrars (1887-1961) was een Zwitsers-Frans schrijver en dichter. Op 15-jarige leeftijd verliet hij zijn ouderlijk huis om voor een juwelenhandelaar te gaan werken, waardoor hij veel op reis was. Hij bezocht onder andere China, Mongolië, Iran, de Kaukasus en Rusland. Daarbij beoefende hij verschillende beroepen tot hij medicijnen en filosofie ging studeren in Bern.

In 1910 verhuisde hij naar Parijs, waar hij de dichter Guillaume Apollinaire ontmoette. Onder invloed van Apollinaire en met zijn wereldreizen als inspiratiebron ontwikkelde hij een geheel eigen schrijfstijl. Een goed voorbeeld hiervan is zijn in 1913 gepubliceerde lange gedicht Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, waarin hij zijn wereldreis beschrijft.
Zijn carrière als schrijver werd abrupt onderbroken door de Eerste Wereldoorlog, waarin hij voor het Franse Vreemdelingenlegioen vocht. Van midden december 1914 tot februari 1915 vocht hij aan de Somme. Zijn ervaringen daar beschreef hij in zijn beroemde boek La main coupée (De afgehakte hand) en J’ai tué (Ik heb gedood). In het bloedige offensief in Champagne in september 1915 verloor hij zijn rechterarm, waardoor hij uit het leger ontslagen werd. In 1916 werd hij genaturaliseerd tot Fransman.

Cendrars_1916

De Nederlandse vertaling Ik heb gedood van Blaise Cendrars verschijnt in een vertaling van Mirjam de Veth in een oplage van 107 exemplaren bij Uitgeverij Vleugels. Marc Vleugels verzorgde de uitgave en drukte het omslag op zijn naamloze proefpers uit de negentiende eeuw.