Nieuwe uitgave

De volmaakte beschouwer

Redactie, geplaatst op 8 juni 2015

De volmaakte beschouwer
De sleutelvraag in De volmaakte beschouwer van Janneke Wesseling is: hoe werkt het kunstwerk? Het betoog bevindt zich op het snijvlak van receptie-esthetica, kunstbeschouwing en kunstkritiek en wordt ondersteund door veel voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en uit de hedendaagse kunst.

Het boek richt zich op een breed geïnteresseerd publiek dat zich nader wil verdiepen in de werking van het kunstwerk, maar het is ook bedoeld voor kunstenaars, critici, andere kunstprofessionals en studenten in kunst, filosofie en geschiedenis. Het wil een handreiking bieden voor het kijken naar kunst, met het doel de ervaring van kunstwerken te verdiepen.

Janneke Wesseling (1955) is schrijver en kunsthistoricus. Zij promoveerde op het gebied van de receptie-esthetica aan de Universiteit Leiden. Zij schrijft als kunstcriticus voor NRC Handelsblad en zij publiceerde een aantal studies over hedendaagse kunst. Wesseling is lector aan de Hogeschool der Kunsten in Den Haag en co-directeur van PhDArts, promotieopleiding voor beeldende kunstenaars en vormgevers aan de Universiteit Leiden.

De volmaakte beschouwer is een ebook uitgegeven door Valiz.